Menu

Meestgestelde vragen

 • Heeft u een vraag over uw digitale aanslagbiljet van MijnOverheid?

  Wat is MijnOverheid?
  De Berichtenbox van MijnOverheid is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de papieren post. In uw Berichtenbox kunt u berichten ontvangen, bewaren en beheren. Berichten die u in uw Berichtenbox ontvangt, ontvangt u (in principe) niet meer op papier. Als er een nieuw bericht in uw Berichtenbox is, ontvangt u hiervan een notificatie per e-mail (als u hebt aangegeven dat u notificaties wilt ontvangen).

  Wanneer u aanslagbiljetten via MijnOverheid krijgt, zult u bij elke zending een email via MijnOverheid ontvangen dat er iets in uw Berichtenbox is binnengekomen. De Berichtenbox op MijnOverheid is een persoonlijke brievenbus. Daarin ontvangt en bewaart u digitaal post van onder meer de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en nu dus ook het aanslagbiljet van BSOB.

  Wat zijn de voordelen van de Berichtenbox van MijnOverheid?
  1. Waar u ook bent, met de Berichtenbox heeft u uw post van de overheid altijd bij de hand.
  2. Post in uw Berichtenbox is online altijd terug te vinden.
  3. Steeds meer overheidsinstanties sluiten zich aan bij de Berichtenbox, waardoor u steeds meer post digitaal kunt ontvangen.
  4. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u hierover automatisch een e-mail.

  Hoe zorg ik ervoor dat ik geen berichten van MijnOverheid mis?
  Om geen berichten te missen moet u regelmatig inloggen op MijnOverheid. Schakel daarnaast uw e-mailnotificatie in. U krijgt dan een e-mail als er nieuwe berichten in uw Berichtenbox zijn. Inschakelen van de e-mailnotificatie kan onder “Instellingen”. Daar kunt u ook uw e-mailadres wijzigen. Ook kunt u instellen dat u een herinnering per e-mail wilt ontvangen. U ontvangt de herinnering op het door u ingevulde e-mailadres als u een bericht in de Berichtenbox na drie weken nog niet geopend heeft.

  Tot 31 december 2016 verstuurde BSOB een herinnering als het bedrag van het aanslagbiljet in de Berichtenbox van MijnOverheid niet op tijd was betaald. Vanaf nu verstuurt BSOB geen herinneringen meer, maar direct een aanmaning. De bijkomende kosten komen voor uw rekening.

  Ik wil het aanslagbiljet liever via de post ontvangen, hoe regel ik dat?
  Een wijziging voor MijnOverheid kan alleen door uzelf worden gedaan, of door iemand die u heeft gemachtigd. Wilt u het aanslagbiljet van BSOB toch liever schriftelijk ontvangen, dan kunt u dit enkel in MijnOverheid aanpassen. BSOB kan dit niet voor u doen.

  Op de website van MijnOverheid logt u in en gaat u naar ‘Instellingen’. Vervolgens gaat u naar het tabblad ‘Organisaties Berichtenbox’ en zoekt u in de lijst ‘Belastingsamenwerking Oost-Brabant en daar zet u het vinkje uit.

 • Hoe vraag ik een automatische incasso aan?

  Aanvragen van automatische incasso
  Voor het betalen via automatische incasso dient u eenmalig een machtiging af te geven.
  Een machtiging voor automatische incasso kan alleen voor aanslagbedragen tot  € 5.000,00.

  U kunt een automatische incasso op verschillende manieren aanvragen:

  • Via het digitaal loket(daar logt u in met uw DigiD);
  • Scan de QR-code op uw aanslagbiljet. Heeft u het aanslagbiljet via Mijn Overheid ontvangen? Dan kunt u ook op het icoontje met het potloodje klikken. U komt dan op de pagina om een machtiging voor een automatische incasso af te geven.
  • Vul uw gegevens in op de machtigingskaart onderaan het aanslagbiljet en stuur deze op naar BSOB.
  • Schriftelijk; in de brief vermeldt u duidelijk uw naam, de datum, het (IBAN) rekeningnummer, uw machtiging en uw handtekening.

  U kunt uw aanvraag voor de automatische incasso sturen naar het volgende adres:

  BSOB
  Postbus 154
  5340 AD  Oss

  Geef uw machtiging voor de automatische incasso uiterlijk vóór de vervaldatum van het aanslagbiljet af, anders is de automatische incasso pas op een volgend aanslagbiljet van toepassing.

  Aantal termijnen
  We schrijven het te betalen bedrag in maandelijkse termijnen af. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum waarop u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één, twee of drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats.

  Een verstrekte machtiging geldt tot u deze weer intrekt. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw een machtiging automatische incasso af te geven.

 • Ik heb een aanmaning ontvangen, en nu?

  Heeft u uw aanslagbiljet niet of niet volledig op tijd betaald? Dan ontvangt u een aanmaning. Voor een aanmaning moet u extra kosten betalen.

  Voor een openstaand bedrag tot €454,00 zijn de aanmaningskosten €7,00. Voor een openstaand bedrag vanaf €454,00 zijn de aanmaningskosten €16,00. Aanmaningskosten bent u verschuldigd vanaf de dagtekening van de aanmaning. Binnen veertien dagen na deze dagtekening moet u het openstaand bedrag inclusief de aanmaningskosten betalen.

  Betaalt u niet vóór de vervaldatum van de aanmaning, dan krijgt u een dwangbevel.

  Ik heb het aanslagbiljet nooit ontvangen maar ik krijg toch een aanmaning?
  Met de dagtekening die op de aanmaning vermeld staat, is het aanslagbiljet naar uw adres verstuurd.
  U kunt het aanslagbiljet raadplegen via het digitaal loket. Bezwaar maken tegen de aanmaningskosten is mogelijk, maar uw bezwaar kan niet als reden hebben dat u uw aanslagbiljet niet heeft ontvangen. Tenzij u aannemelijk maakt dat aan de ontvangst van het aanslagbiljet redelijkerwijs moet worden getwijfeld. Dit is geregeld in de Kostenwet.

  Ik heb betaald maar ik krijg toch een aanmaning, klopt dat?
  Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist. Als u vóór de dagtekening van de aanmaning heeft betaald, kunt u die als niet verzonden beschouwen. Indien u de betaalopdracht heeft gegeven vóór de dagtekening van de aanmaning kunt u hiervoor een kopie van uw betalingsbewijs overleggen. Aan de hand hiervan kan alsnog worden overgegaan tot intrekking van de aanmaningskosten. U kunt een kopie van uw betalingsbewijs overleggen via het contactformulier of per post een kopie naar ons toezenden

 • Ik heb een dwangbevel ontvangen, en nu?

  Als u uw aanmaning inclusief de aanmaningskosten niet of niet volledig op tijd heeft betaald, dan ontvangt u van BSOB een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn minimaal €40,-.
  De hoogte van de dwangbevelkosten is afhankelijk van het bedrag dat u moet betalen.

  Ik heb het aanslagbiljet en/of de aanmaning nooit ontvangen maar ik krijg toch een dwangbevel?
  Met de dagtekening die op het dwangbevel vermeld staat, is het aanslagbiljet naar uw adres verstuurd.
  U kunt het aanslagbiljet raadplegen via het digitaal loket. Bezwaar maken tegen de dwangbevelkosten is mogelijk, maar uw bezwaar kan niet als reden hebben dat u uw aanslagbiljet niet heeft ontvangen. Tenzij u aannemelijk maakt dat aan de ontvangst van het aanslagbiljet redelijkerwijs moet worden getwijfeld. Dit is geregeld in de Kostenwet.

  Ik heb betaald maar ik krijg toch een dwangbevel, klopt dat?

  Het kan zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist. Als u vóór de dagtekening van het dwangbevel heeft betaald, kunt u die als niet verzonden beschouwen. Indien u de betaalopdracht heeft gegeven vóór de dagtekening van het dwangbevel kunt u hiervoor een kopie van uw betalingsbewijs overleggen. Aan de hand hiervan kan alsnog worden overgegaan tot intrekking van de dwangbevelkosten. U kunt een kopie van uw betalingsbewijs overleggen via het contactformulier of per post een kopie naar BSOB toezenden.

  Wat gebeurt er als ik het dwangbevel niet betaal?
  Bij het uitblijven van een volledige betaling na ontvangst van het dwangbevel neemt BSOB verdere maatregelen om de betaling af te dwingen.

  Loonvordering
  Zo kan er een vordering op uw loon of uitkering bij uw werkgever of uitkeringsinstantie worden gedaan.

  Deurwaarder
  Daarnaast kan aan de belastingdeurwaarder opdracht worden gegeven om beslag te leggen op uw bezittingen.

  Het is aan te raden het niet zover te laten komen. Vul het contactformulier in om een betalingsregeling te treffen, helaas zal dit niet meer in alle gevallen mogelijk zijn.

 • Ik heb een vraag over mijn WOZ-waarde

  Hoe bepaalt BSOB de WOZ-waarde van mijn woning?
  Wij stellen de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde gebruiken we een waardepeildatum. Deze datum ligt een jaar voor aanvang van het voorgaande belastingjaar.

  BSOB heeft uw woning gewaardeerd volgens de regels van de Wet WOZ. De WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald met verkoopprijzen van min of meer vergelijkbare woningen in de gemeente waar u woont.

  Bij de waardebepaling gebruikt BSOB verschillende objectkenmerken, zoals grondoppervlakte (m2), inhoud (m3) en eventuele bijgebouwen. Daarnaast wordt rekening gehouden met onder andere verbouwingen aan de woning.

  Hoe bepaalt BSOB de WOZ-waarde van mijn niet-woning?
  Bij het bepalen van de waarde van niet-woningen gaan we uit van de huurwaarde-kapitalisatiemethode of van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De hoogste van deze twee waarden is bepalend voor de waarde van niet-woningen.

  De huurwaarde-kapitalisatiemethode wordt vooral gebruikt bij de waardevaststelling van kantoren en bedrijven. Hierbij gebruiken we gerealiseerde huurcijfers en een kapitalisatiefactor . De kapitalisatiefactor is de koopsom van een bedrijfspand gedeeld door de jaarhuur.

  De gecorrigeerde vervangingswaarde gebruiken we vooral voor onroerende zaken waarvan geen of weinig transacties zijn, zoals ziekenhuizen en scholen.

  Heeft u vragen over de hoogte van de WOZ-waarde?
  BSOB doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, neemt u dan contact op met een van onze taxateurs op telefoonnummer 088-551 00 00. In de periode van maandag 25 februari tot en met donderdag 28 februari is BSOB extra bereikbaar van 9:00 tot en met 18:00 uur. Vanaf vrijdag 01 maart is BSOB op werkdagen bereikbaar van 9.00-16.00 uur. Onze taxateurs zijn beschikbaar om telefonisch vragen over de WOZ te beantwoorden. Zij geven u graag een nadere toelichting en wellicht kan zo een bezwaarprocedure voorkomen worden.

  Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?

  Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan een taxatieverslag opvragen. Het taxatieverslag van uw onroerende zaak is te downloaden in het digitaal loket op deze website. U vindt deze na het inloggen onder het tabblad Mijn documenten. U kunt het taxatieverslag ook via het contactformulier opvragen, per brief of telefonisch op telefoonnummer 088-551 00 00.

  Dit taxatieverslag is anders dan het taxatierapport dat u van een makelaar of taxateur kent. Het betreft een bondige opsomming van de onderdelen van de onroerende zaak.

  Hoe zoek ik de WOZ-waarde van mijn woning op?
  De WOZ-waarde is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waarden van alle woningen vanaf het belastingjaar 2016 kunt raadplegen. Ga hiervoor naar het WOZ-waardeloket.

  Nog meer informatie over de WOZ-waarde kunt u terugvinden op deze website als u zoekt op uw eigen gemeentenaam bij Belastinginformatie.

 • Kan ik kwijtschelding aanvragen voor het aanslagbiljet waterschaps- en gemeentelijke belastingen?

  Kunt u uw aanslagbiljet gemeente- en/of waterschapsbelasting niet betalen? En denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Houd er rekening mee dat u niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding kunt krijgen.

  Woont u in één van de volgende gemeenten: Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Someren of Uden?

  Dan moet u kwijtschelding aanvragen bij BSOB. U kunt dat doen op de volgende manieren:

  • Kwijtschelding aanvragen via het digitaal loket
   Via het digitaal loket heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen.
  • Telefonisch kwijtscheldingsformulier aanvragen
   U kunt telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via 088-551 00 00, bereikbaar tussen 09:00 en 16:00 uur. Wij sturen u het kwijtscheldingsformulier dan binnen twee weken toe. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier moet u terugsturen naar BSOB, Antwoordnummer 10175, 5340 VB Oss.

  Denk ook aan het meezenden van de gevraagde bijlagen. Als u niet alle bijlagen meezendt, kunnen wij niet beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wij wijzen dan uw kwijtscheldingsaanvraag af.

  Woont u niet in één van de volgende gemeenten: Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren of Uden?
  Woont u niet in één van de genoemde gemeenten, dan ontvangt u van BSOB een aanslagbiljet waterschapsbelastingen én van uw eigen gemeente een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. U kunt dan kwijtschelding aanvragen bij uw eigen gemeente voor de aanslagbiljetten gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

  Voor meer informatie over kwijtschelding, klik hier.

 • Mijn WOZ-waarde is hoger dan vorig jaar, hoe kan dat?

  De WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer (ook wel ‘marktwaarde’ genoemd). De vastgoedmarkt is al een aantal jaar aan het stijgen. Dat betekent dat woningen en bedrijven voor steeds hogere prijzen worden verkocht of verhuurd. Wij gebruiken verkoop- en verhuurprijzen voor het bepalen van de WOZ-waarde. Door de stijgende prijzen in de markt, stijgt ook de WOZ-waarde.

 • Op welke manieren kan ik betalen?

  U kunt op verschillende manieren uw aanslagbiljet betalen:

  • Via automatische incasso
   Door BSOB te machtigen het bedrag in maximaal 10 maandelijkse termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Dat kan alleen voor aanslagbedragen tot € 5.000,00.
   Het minimum termijnbedrag is € 10,00. U kunt zich voor automatische incasso aanmelden via het digitaal loket
  • Via iDeal. U kunt het aanslagbiljet met iDEAL in één keer betalen. Dit kunt u doen door de QR-code die op de voorkant staat te scannen. Heeft u het aanslagbiljet via MijnOverheid ontvangen? Dan kunt u ook op het icoontje van iDEAL klikken. U komt dan op de betaalpagina. Via die pagina kunt u het bedrag betalen.
  • Via internetbankieren, vermeld altijd het aanslagbiljetnummer bij de betaling
  • Via een overschrijvingskaart van uw eigen bank. Vermeld altijd het aanslagbiljetnummer bij de betaling. Voor betalingen vanuit het buitenland IBAN: NL 36 BNGH 0285 1516 73 , BIC: BNGHNL2G

  Houd bij betaling rekening met de verwerkingstijd van uw bank en vermeld altijd uw aanslagbiljetnummer. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het verschuldigde bedrag op tijd op de rekening van BSOB staat.

  U kunt niet contant betalen.

 • Wat gebeurt er met mijn aanslag bij een verhuizing?

  Als u gaat verhuizen, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit aangeven. De gemeente past uw gegevens aan en brengt de Belastingsamenwerking Oost-Brabant hiervan op de hoogte.

  Als u minder hoeft te betalen door uw verhuizing, ontvangt u een automatische vermindering.

  Ik verhuis binnen de gemeente of binnen het gebied van Waterschap Aa en Maas
  Bij een verhuizing binnen de gemeente verandert het aanslagbiljet niet als de grootte van uw huishouden gelijk blijft, u niet gaat inwonen en u weer belastingplichtig wordt. Het aanslagbiljet verhuist als het ware met u mee. U krijgt dan geen verminderingsbrief en moet het aanslagbiljet volledig betalen. U krijgt op uw nieuwe adres geen nieuw aanslagbiljet.

  Bent u op uw nieuwe adres niet meer belastingplichtig, of gaat u alleen wonen of inwonen, dan ontvangt u automatisch een vermindering voor de zuiveringsheffing, rioolheffing gebruik en de afvalstoffenheffing.

  Ik verhuis buiten de gemeente en buiten het gebied van Waterschap Aa en Maas
  Bij een verhuizing buiten uw gemeente en buiten het gebied van Waterschap Aa en Maas worden de afvalstoffenheffing, zuiveringsheffing en rioolheffing gebruik automatisch verminderd. U hoeft alleen uw verhuizing bij uw gemeente door te geven. Het aanslagbiljet wordt automatisch verminderd vanaf de maand volgend op de datum van verhuizing.

  Ik ga bij iemand intrekken
  Als u verhuist naar een adres waar al een aanslagbiljet is opgelegd, dan hoeft u vanaf de maand volgend op de verhuisdatum geen afvalstoffenheffing, zuiveringsheffing en rioolheffing gebruik meer voor het oude adres te betalen. U ontvangt dan automatisch een vermindering vanaf de maand volgend op de datum van verhuizing.

  Moet ik wachten met betalen totdat ik de automatische vermindering ontvang?
  Als u minder hoeft te betalen door uw verhuizing, dan ontvangt u automatisch van BSOB een vermindering. Op het aanslagbiljet zelf staan de vervaldagen genoemd, wanneer uiterlijk het aanslagbiljet betaald moet zijn. Wacht niet op de automatische vermindering omdat het kan voorkomen dat deze verstuurd wordt, nadat de laatste vervaldag is verstreken.

  Als u het aanslagbiljet al volledig betaald hebt, ontvangt u het teveel betaalde terug. Dit bedrag wordt teruggestort op het bankrekeningnummer waarmee het laatst betaald is. Bij een betaling via automatische incasso is het mogelijk dat u nog een restantbedrag moet betalen. Dit schrijven wij dan in de resterende maanden van het jaar af van het bij ons bekende rekeningnummer.

  Wat gebeurt er na mijn verhuizing met de eigenaarsbelastingen op mijn aanslagbiljet?
  Als u uw woning heeft verkocht gedurende het jaar, heeft dat geen invloed op de eigenaarsbelastingen. De eigenaarsbelastingen zijn: onroerende zaakbelasting eigenaar, rioolheffing eigenaar en watersysteemheffing gebouwd. Deze eigenaarsbelastingen worden niet verminderd bij een verkoop omdat de situatie op 1 januari bepalend is. Is uw woning of perceel in de loop van het jaar verkocht, dan verrekent de notaris deze eigenaarsbelastingen tussen u en de koper.

  Ik verhuis over zes maanden. Kan ik de helft van mijn aanslagbiljet overmaken?
  U moet het gehele bedrag overmaken. De gemeente geeft de verhuizing aan BSOB door.
  De afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruik, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing verminderen we dan, wanneer nodig, automatisch. U ontvangt het teveel betaalde bedrag van ons terug.
  De overige heffingen zijn tijdstipbelastingen, dit zijn de onroerende zaakbelasting eigenaar, rioolheffing eigenaar en watersysteemheffing gebouwd. De situatie op 1 januari is hierbij bepalend.
  De tijdstipbelastingen moet u altijd volledig betalen, ook al gaat u verhuizen.

  Ik ben hier in de loop van het jaar komen wonen. De vorige bewoner heeft toch al betaald voor dit adres?
  Dat is afhankelijk van de belastingsoort. Voor tijdvakbelastingen betaalt u voor de maanden dat u gebruikmaakt van een onroerende zaak of perceel. Tijdvakbelastingen zijn de afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruik, zuiverings- en verontreinigingsheffing en de hondenbelasting. De overige heffingen zijn tijdstipbelastingen, dit zijn de onroerende zaakbelasting eigenaar, rioolheffing eigenaar en watersysteemheffing gebouwd. De situatie op 1 januari is hierbij bepalend.