Menu

Meestgestelde vragen

 • Heeft u een vraag over uw digitale aanslagbiljet van MijnOverheid?

  Wat is MijnOverheid?
  De Berichtenbox van MijnOverheid is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de papieren post. In uw Berichtenbox kunt u berichten ontvangen, bewaren en beheren. Berichten die u in uw Berichtenbox ontvangt, ontvangt u (in principe) niet meer op papier. Als er een nieuw bericht in uw Berichtenbox is, ontvangt u hiervan een notificatie per e-mail (als u hebt aangegeven dat u notificaties wilt ontvangen).

  Wanneer u aanslagbiljetten via MijnOverheid krijgt, zult u bij elke zending een email via MijnOverheid ontvangen dat er iets in uw Berichtenbox is binnengekomen. De Berichtenbox op MijnOverheid is een persoonlijke brievenbus. Daarin ontvangt en bewaart u digitaal post van onder meer de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en nu dus ook het aanslagbiljet van BSOB.

  Wat zijn de voordelen van de Berichtenbox van MijnOverheid?
  1. Waar u ook bent, met de Berichtenbox heeft u uw post van de overheid altijd bij de hand.
  2. Post in uw Berichtenbox is online altijd terug te vinden.
  3. Steeds meer overheidsinstanties sluiten zich aan bij de Berichtenbox, waardoor u steeds meer post digitaal kunt ontvangen.
  4. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u hierover automatisch een e-mail.

  Hoe zorg ik ervoor dat ik geen berichten van MijnOverheid mis?
  Om geen berichten te missen moet u regelmatig inloggen op MijnOverheid. Schakel daarnaast uw e-mailnotificatie in. U krijgt dan een e-mail als er nieuwe berichten in uw Berichtenbox zijn. Inschakelen van de e-mailnotificatie kan onder “Instellingen”. Daar kunt u ook uw e-mailadres wijzigen. Ook kunt u instellen dat u een herinnering per e-mail wilt ontvangen. U ontvangt de herinnering op het door u ingevulde e-mailadres als u een bericht in de Berichtenbox na drie weken nog niet geopend heeft.
  Tot 31 december 2016 verstuurde BSOB een herinnering als het bedrag van het aanslagbiljet in de Berichtenbox van MijnOverheid niet op tijd was betaald. Vanaf nu verstuurt BSOB geen herinneringen meer, maar direct een aanmaning. De bijkomende kosten komen voor uw rekening.

  Ik wil het aanslagbiljet liever via de post ontvangen, hoe regel ik dat?
  Een wijziging voor MijnOverheid kan alleen door uzelf worden gedaan, of door iemand die u heeft gemachtigd. Wilt u het aanslagbiljet van BSOB toch liever schriftelijk ontvangen, dan kunt u dit enkel in MijnOverheid aanpassen. BSOB kan dit niet voor u doen. Het adres van de internetpagina van MijnOverheid is https://mijn.overheid.nl.
  Op de website van MijnOverheid logt u in en gaat u naar ‘Instellingen’. Vervolgens gaat u naar het tabblad ‘Organisaties Berichtenbox’ en zoekt u in de lijst ‘Belastingsamenwerking Oost-Brabant en daar zet u het vinkje uit.

 • Hoe vraag ik een automatische incasso aan?

  Aanvragen van automatische incasso
  Voor het betalen via automatische incasso dient u eenmalig een machtiging af te geven.

  Een machtiging voor automatische incasso kan alleen voor aanslagbedragen tot en met € 5.000,00.

  U kunt een automatische incasso op drie verschillende manieren aanvragen:

  • via het digitaal loket (daar logt u in met uw DigiD);
  • via de machtigingskaart die op de achterzijde van de acceptgiro bij uw aanslagbiljet staat
   vermeld; of
  • schriftelijk; in de brief vermeldt u duidelijk uw naam, de datum, het (IBAN)
   rekeningnummer, uw machtiging en uw handtekening.

  U kunt uw aanvraag voor de automatische incasso sturen naar het volgende adres:

  BSOB
  Postbus 154
  5340 AD  Oss

  Geef uw machtiging voor de automatische incasso uiterlijk vóór de vervaldatum van het aanslagbiljet af, anders is de automatische incasso pas op een volgend aanslagbiljet van toepassing.

  Aantal termijnen
  We schrijven het te betalen bedrag in maandelijkse termijnen af. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum waarop u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één, twee of drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats.

  Een verstrekte machtiging geldt tot u deze weer intrekt. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw een machtiging automatische incasso af te geven.

 • Ik heb een aanmaning ontvangen, en nu?

  Heeft u uw aanslagbiljet niet of niet volledig op tijd betaald? Dan ontvangt u een aanmaning. Voor een aanmaning moet u extra kosten betalen.

  Voor een openstaand bedrag tot €454,00 zijn de aanmaningskosten €7,00. Voor een openstaand bedrag vanaf €454,00 zijn de aanmaningskosten €16,00. Aanmaningskosten bent u verschuldigd vanaf de dagtekening van de aanmaning. Binnen veertien dagen na deze dagtekening moet u het openstaand bedrag inclusief de aanmaningskosten betalen.

  Betaalt u niet vóór de vervaldatum van de aanmaning, dan krijgt u een dwangbevel.

  Ik heb het aanslagbiljet nooit ontvangen maar ik krijg toch een aanmaning?
  Met de dagtekening die op de aanmaning vermeld staat, is het aanslagbiljet naar uw adres verstuurd.
  U kunt het aanslagbiljet raadplegen via het digitaal loket. Bezwaar maken tegen de aanmaningskosten is mogelijk, maar uw bezwaar kan niet als reden hebben dat u uw aanslagbiljet niet heeft ontvangen. Tenzij u aannemelijk maakt dat aan de ontvangst van het aanslagbiljet redelijkerwijs moet worden getwijfeld. Dit is geregeld in de Kostenwet.

  Ik heb betaald maar ik krijg toch een aanmaning, klopt dat?
  Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist. Als u vóór de dagtekening van de aanmaning heeft betaald, kunt u die als niet verzonden beschouwen. Indien u de betaalopdracht heeft gegeven vóór de dagtekening van de aanmaning kunt u hiervoor een kopie van uw betalingsbewijs overleggen. Aan de hand hiervan kan alsnog worden overgegaan tot intrekking van de aanmaningskosten. U kunt een kopie van uw betalingsbewijs overleggen via het contactformulier of per post een kopie naar ons toezenden

 • Ik heb een dwangbevel ontvangen, en nu?

  Als u uw aanmaning inclusief de aanmaningskosten niet of niet volledig op tijd heeft betaald, dan ontvangt u van BSOB een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn minimaal €40,-.
  De hoogte van de dwangbevelkosten is afhankelijk van het bedrag dat u moet betalen.

  Ik heb het aanslagbiljet en/of de aanmaning nooit ontvangen maar ik krijg toch een dwangbevel?
  Met de dagtekening die op het dwangbevel vermeld staat, is het aanslagbiljet naar uw adres verstuurd.
  U kunt het aanslagbiljet raadplegen via het digitaal loket. Bezwaar maken tegen de dwangbevelkosten is mogelijk, maar uw bezwaar kan niet als reden hebben dat u uw aanslagbiljet niet heeft ontvangen. Tenzij u aannemelijk maakt dat aan de ontvangst van het aanslagbiljet redelijkerwijs moet worden getwijfeld. Dit is geregeld in de Kostenwet.

  Ik heb betaald maar ik krijg toch een dwangbevel, klopt dat?

  Het kan zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist. Als u vóór de dagtekening van het dwangbevel heeft betaald, kunt u die als niet verzonden beschouwen. Indien u de betaalopdracht heeft gegeven vóór de dagtekening van het dwangbevel kunt u hiervoor een kopie van uw betalingsbewijs overleggen. Aan de hand hiervan kan alsnog worden overgegaan tot intrekking van de dwangbevelkosten. U kunt een kopie van uw betalingsbewijs overleggen via het contactformulier of per post een kopie naar BSOB toezenden.

  Wat gebeurt er als ik het dwangbevel niet betaal?
  Bij het uitblijven van een volledige betaling na ontvangst van het dwangbevel neemt BSOB verdere maatregelen om de betaling af te dwingen.

  Loonvordering
  Zo kan er een vordering op uw loon of uitkering bij uw werkgever of uitkeringsinstantie worden gedaan.

  Deurwaarder
  Daarnaast kan aan de belastingdeurwaarder opdracht worden gegeven om beslag te leggen op uw bezittingen.

  Het is aan te raden het niet zover te laten komen. Vul het contactformulier in om een betalingsregeling te treffen, helaas zal dit niet meer in alle gevallen mogelijk zijn.

 • Ik heb een vooraankondiging loonvordering ontvangen, en nu?

  Bij het uitblijven van een volledige betaling na het betekenen van het dwangbevel neemt BSOB verdere maatregelen om de betaling af te dwingen. Loonvordering is een voorbeeld van zo’n maatregel.

  Wat is loonvordering?
  Loonvordering is een beslaglegging op loon, uitkering of andere inkomsten. Zodra BSOB over gaat op loonvordering is uw werkgever of uitkeringsinstantie verplicht een gedeelte van uw loon of uitkering aan de BSOB te betalen totdat het totale aanslagbedrag inclusief extra kosten is betaald.

  Wanneer gaat de BSOB over op loonvordering?
  U ontvangt van de BSOB een aanslagbiljet van de gemeentelijke en/of waterschapsbelasting. Als u dit aanslagbiljet niet op tijd betaalt, stuurt de BSOB een aanmaning. Hier worden extra kosten voor gerekend.

  Wanneer u de aanmaning inclusief kosten niet op tijd betaalt, verstuurt BSOB een dwangbevel. Hiervoor worden ook extra kosten gerekend. Wanneer het dwangbevel inclusief kosten niet op tijd betaald is, verstuurt de BSOB een vooraankondiging loonvordering. De BSOB gaat over tot beslaglegging op loon, uitkering of andere inkomsten als er niet of niet volledig betaald is binnen 7 dagen na dagtekening van deze vooraankondiging.

  Hoe kan ik een loonvordering voorkomen?
  U kunt loonvordering voorkomen door binnen 7 dagen na datum van de vooraankondiging het openstaande bedrag te betalen.

  Moet ik de vragenlijst beslagvrije voet invullen?
  U heeft recht op een beslagvrije voet. Beslagvrije voet is een deel van uw inkomen waar geen beslag op gelegd mag worden. Om vast te stellen hoe hoog uw beslagvrije voet is hebben wij gegevens van u nodig. Op het toegevoegde formulier ‘vragenlijst beslagvrije voet’ vult u deze gegevens in. Het formulier stuurt u ondertekend terug naar het antwoordnummer van BSOB:

  BSOB
  Antwoordnummer 10175
  5340 VB OSS

  Ik wijs u erop dat u wettelijk verplicht bent deze gegevens aan ons te verstrekken. Doet u dit niet kan er op een groter deel van uw inkomen beslag gelegd worden.

 • Ik heb een vraag over mijn WOZ-waarde

  Hoe bepaalt BSOB de WOZ-waarde van mijn woning?
  Wij stellen de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde gebruiken we een waardepeildatum. Deze datum ligt een jaar voor aanvang van het voorgaande belastingjaar.

  BSOB heeft uw woning gewaardeerd volgens de regels van de Wet WOZ. De WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald met verkoopprijzen van min of meer vergelijkbare woningen in de gemeente waar u woont.

  Bij de waardebepaling gebruikt BSOB verschillende objectkenmerken, zoals grondoppervlakte (m2), inhoud (m3) en eventuele bijgebouwen. Daarnaast wordt rekening gehouden met onder andere verbouwingen aan de woning.

  Hoe bepaalt BSOB de WOZ-waarde van mijn niet-woning?
  Bij het bepalen van de waarde van niet-woningen gaan we uit van de huurwaarde-kapitalisatiemethode of van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De hoogste van deze twee waarden is bepalend voor de waarde van niet-woningen.

  De huurwaarde-kapitalisatiemethode wordt vooral gebruikt bij de waardevaststelling van kantoren en bedrijven. Hierbij gebruiken we gerealiseerde huurcijfers en een kapitalisatiefactor . De kapitalisatiefactor is de koopsom van een bedrijfspand gedeeld door de jaarhuur.

  De gecorrigeerde vervangingswaarde gebruiken we vooral voor onroerende zaken waarvan geen of weinig transacties zijn, zoals ziekenhuizen en scholen.

  Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
  Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan een taxatieverslag opvragen. Het taxatieverslag van uw onroerende zaak is te downloaden in het digitaal loket op deze website. U vindt deze na het inloggen onder het tabblad Mijn documenten. U kunt het taxatieverslag ook via het contactformulier opvragen, per brief of telefonisch op telefoonnummer 088-551 00 00.

  Dit taxatieverslag is anders dan het taxatierapport dat u van een makelaar of taxateur kent. Het betreft een bondige opsomming van de onderdelen van de onroerende zaak.

  Hoe zoek ik de WOZ-waarde van mijn woning op?
  De WOZ-waarde is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waarden van alle woningen vanaf het belastingjaar 2016 kunt raadplegen. Ga hiervoor naar de internetpagina  www.wozview.nl

  Nog meer informatie over de WOZ-waarde kunt u terugvinden op deze website als u zoekt op uw eigen gemeentenaam bij Belastinginformatie.

 • Ik heb vragen over mijn aanslagbiljet afvalstoffenheffing gemeente Meierijstad, domein Veghel 2016

  Op mijn aanslagbiljet staat dat ik moet betalen voor diftar. Wat is diftar?
  Diftar staat voor gedifferentieerde tariefberekening afvalstoffenheffing. U betaalt dan een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste bedrag afvalstoffenheffing 2016 is bij het aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen 2016 opgelegd. Deze heeft u vorig jaar al ontvangen. Het variabele bedrag wordt bepaald door de grootte van uw container, het aantal keren dat u uw container laat ledigen en hoeveel kilo u aanbiedt. Dit variabele bedrag kan daarom pas na afloop van het belastingjaar worden opgelegd. Als u eerder een voorlopige aanslag heeft ontvangen dan wordt deze nu meteen verrekend.

  Waarom gebruikt de gemeente Meierijstad, domein Veghel diftar?
  Het doel van diftar is om inwoners te stimuleren hun afval te scheiden. Als u uw afval goed scheidt, heeft u minder restafval. Het gescheiden afval wordt opnieuw gebruikt waardoor er minder grondstoffen nodig zijn. Goed scheiden is dan ook beter voor het milieu.

  Diftar is bovendien veel eerlijker. Mensen die goed hun afval scheiden hebben voor restafval minder gewicht én minder ledigingen en betalen dus ook minder. Zo heeft u zelf invloed op de hoogte van het aanslagbedrag afvalstoffenheffing.

  Ik woon alleen. Moet ik evenveel betalen als een gezin?
  Dat hangt ervan af. Het vaste bedrag afvalstoffenheffing is voor iedereen hetzelfde. Het maakt geen verschil of u alleen woont of met meer mensen. Maar als u alleen woont heeft u waarschijnlijk minder afval dan een gezin en hoeft u uw container minder vaak te laten ledigen. Omdat u een bedrag per lediging en per kilogram betaalt bent u waarschijnlijk goedkoper uit dan een meerpersoonshuishouden.

  Het aantal ledigingen op het aanslagbiljet klopt niet?
  De inzamelauto is voorzien van geijkte weeg- en meetapparatuur. In elke container zit een unieke chip die door de inzamelauto wordt gelezen als de container voor een lediging wordt aangeboden. Het is daarom onmogelijk dat er een lediging wordt geregistreerd als u uw container niet heeft aangeboden.

  Als volgens u het aantal ledigingen toch niet klopt met de specificatie dan kunt u het contactformulier op de website invullen. Hierin moet u aangeven welke lediging volgens u niet klopt met de bijbehorende datum van de lediging. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht hierover.

  Er zijn situaties waarbij er sprake is van een stortingspas. Er kan door u 1 vuilniszak per keer gestort worden. Stort u meerdere vuilniszakken op 1 dag dan staan er op het aanslagbiljet bijvoorbeeld 2 of 3 stortingen en op de specificatie maar 1. Het aantal dat op het aanslagbiljet staat klopt.

  Ik heb in 2016 kwijtschelding ontvangen, maar op het aanslagbiljet diftar 2016 staat dat ik toch nog moet betalen?
  Voor afvalstoffenheffing geldt een maximumbedrag aan kwijtschelding per huishouden. Voor belastingjaar 2016 is dit € 187,33.

  De afvalstoffenheffing bestaat uit drie delen:

  • een vast bedrag van € 92,63 dat iedereen moet betalen. Dit is al bij het aanslagbiljet gemeentelijke en waterschapsbelastingen opgelegd eind februari 2016.
  • een bedrag per lediging afhankelijk van de grootte van uw container.
  • Een bedrag per kilo afval dat u aanbiedt.

  Als u voor het aanslagbiljet 2016 kwijtschelding heeft ontvangen, dan ontvangt u ook kwijtschelding voor het aanslagbiljet diftar 2016. Maar dat bedrag is maximaal € 94,70 (€187,33 minus het vaste bedrag van € 92,63). Is uw aanslagbiljet diftar 2016 meer dan € 94,70, dan ontvangt u hierover geen kwijtschelding en dient u dat bedrag te betalen.

  Ik ben verhuisd in 2016, moet ik dan toch het aanslagbiljet diftar 2016 betalen?
  Als u gedurende het jaar bent verhuisd dan hoeft u voor de volle maanden na de verhuizing in dat jaar geen afvalstoffenheffing te betalen. Daar is al rekening mee gehouden met het maken van het aanslagbiljet diftar 2016. Het aanslagbiljet is dus juist en deze moet u betalen.

  U kunt op verschillende manieren uw aanslagbiljet betalen:

  • Via automatische incasso Door BSOB te machtigen het bedrag in maximaal 10 maandelijkse termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Dat kan alleen voor aanslagbedragen tot en met € 3.000,00. Het minimum termijnbedrag is € 10,00. U kunt zich voor automatische incasso aanmelden via het digitaal loket
  • Via de bijgevoegde acceptgirokaart bij het aanslagbiljet
  • Via internetbankieren, vermeld altijd het aanslagbiljetnummer bij de betaling
  • Via een overschrijvingskaart van uw eigen bank. Vermeld altijd het aanslagbiljetnummer bij de betaling. Voor betalingen vanuit het buitenland IBAN: NL36 BNGH 0285 1516 73 , BIC: BNGHNL2G

  Houd bij betaling rekening met de verwerkingstijd van uw bank en vermeld altijd uw aanslagbiljetnummer. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het verschuldigde bedrag op tijd op de rekening van BSOB staat.

  U kunt niet contant betalen.

 • Ik heb vragen over mijn aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Meierijstad domein Veghel

  Ik woon in de gemeente Meierijstad maar krijg toch de aanslag gemeentelijke belastingen van BSOB. Hoe zit dat?
  De nieuwe gemeente Meierijstad gaat de taken van gemeentelijke belastingen en WOZ in eigen
  beheer uitvoeren. Dit jaar 2017 is een overgangsjaar, waarbij BSOB nog de belastingtaken voor de voormalige gemeente Veghel uitvoert.
  Vanaf 2018 ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van gemeente Meierijstad. Het aanslagbiljet waterschapsbelastingen blijft u van BSOB ontvangen.

  Ik wil kwijtschelding aanvragen. Moet ik dat bij BSOB of bij gemeente Meierijstad aanvragen?
  Als u kwijtschelding wilt aanvragen, dan moet u dat dit jaar nog bij BSOB doen. U kunt een verzoek tot kwijtschelding indienen via het aanvraag kwijtscheldingsformulier.

  U kunt het formulier downloaden via onze website of telefonisch aanvragen via 088- 551 00 00.
  Vul vervolgens het formulier volledig in en stuur indien nodig de benodigde bewijsstukken mee.

  Wat verandert er nog meer voor mij?
  Heeft u een automatische incasso aan BSOB afgegeven om het aanslagbedrag automatisch te innen? Dan int BSOB met ingang van 2017 aanslagbedragen onder de € 100,00 in 2 maandelijkse termijnen en niet meer in 10 maandelijkse termijnen. Aanslagbedragen boven de € 100,00 worden nog wel steeds in 10 termijnen geïnd.

  U ontvangt vanaf 2017 geen aanslagbiljet voorlopige afvalstoffenheffingen meer. In 2018 zult u van gemeente Meierijstad het aanslagbiljet definitieve afvalstoffenheffing ontvangen. De daadwerkelijke ledigingen en kilo’s in 2017 worden dan op het aanslagbiljet 2018 vermeld.

 • Kan ik kwijtschelding aanvragen voor het aanslagbiljet waterschapsbelasting?

  Wilt u weten of u kwijtschelding kunt aanvragen voor de aanslag van de waterschapsbelasting, klik hier.

  Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen voor gemeentelijke- en of waterschapsbelastingen, dan kan het zijn dat u een automatische kwijtschelding krijgt. Het Inlichtingenbureau (IB) controleert elk jaar uw gegevens die nodig zijn voor eventuele kwijtschelding. Komt u op basis van deze controle in aanmerking voor kwijtschelding, dan wordt dit automatisch doorgegeven aan BSOB en hoeft u niet opnieuw een verzoek in te dienen.

 • Op welke manieren kan ik betalen?

  U kunt op verschillende manieren uw aanslagbiljet betalen:

     • Via automatische incasso
      Door BSOB te machtigen het bedrag in maximaal 10 maandelijkse termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Dat kan alleen voor aanslagbedragen tot en met € 5.000,00.
      Het minimum termijnbedrag is € 10,00. U kunt zich voor automatische incasso aanmelden via het digitaal loket
     • Via de bijgevoegde acceptgirokaart bij het aanslagbiljet
     • Via internetbankieren, vermeld altijd het aanslagbiljetnummer bij de betaling
     • Via een overschrijvingskaart van uw eigen bank. Vermeld altijd het aanslagbiljetnummer bij de betaling. Voor betalingen vanuit het buitenland IBAN: NL 36 BNGH 0285 1516 73 , BIC: BNGHNL2G

  Houd bij betaling rekening met de verwerkingstijd van uw bank en vermeld altijd uw aanslagbiljetnummer. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het verschuldigde bedrag op tijd op de rekening van BSOB staat.

  U kunt niet contant betalen.