Menu

Meestgestelde vragen

 • Hoe vraag ik een automatische incasso aan?

  Een automatische incasso kunt u op vier manieren aanvragen. Een automatische incasso kunt u niet via de telefoon aanvragen.

  1.    Via de digitale balie

  Log in bij de digitale balie met uw DigiD en klik op de knop ‘automatische incasso’.

  2.    Via de link/QR-code op het aanslagbiljet
  • Heeft u het aanslagbiljet per post ontvangen? Scan dan de QR-code naast het icoontje van het potlood.
  • Heeft u het aanslagbiljet via MijnOverheid ontvangen? Klik dan op het potlood-icoontje. U komt dan op een pagina waar u de automatische incasso kunt aanvragen.
  3.    Via een machtigingskaart

  Onderaan het aanslagbiljet zit een machtigingskaart. Vul uw gegevens hierop in en stuur de machtigingskaart op naar BSOB.

  4.    Schriftelijk

  Schrijf een brief naar BSOB. Zet daarin de datum, uw naam, IBAN-nummer en uw handtekening. Stuur de brief naar BSOB:

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant
  Postbus 154
  5340 AD OSS
   
  Als u BSOB machtigt voor een automatische incasso, geeft u BSOB toestemming om in termijnen geld van uw rekening af te schrijven. De incasso loopt automatisch door. U kunt de machtiging altijd intrekken. Een afgeschreven bedrag kunt u terug laten boeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

 • Ik heb een aanmaning ontvangen, en nu?

  Heeft u uw aanslagbiljet niet of niet volledig op tijd betaald? Dan ontvangt u een aanmaning. Voor een aanmaning moet u extra kosten betalen.

  Wat is een aanmaning?

  Een aanmaning is een brief van ons waarin we u vragen de belasting te betalen. U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. Het is de eerste actie die we doen als u niet op tijd betaalt.

  Wat kost een aanmaning?

  U betaalt ‘aanmaningskosten’. De aanmaningskosten zijn:

  • € 7,- als u € 454,- of minder belasting moet betalen;
  • € 17,- als u € 454,- of meer belasting moet betalen.
  Wat doet u als u een aanmaning krijgt?

  Betaal het bedrag voor de datum die voorop de aanmaning staat. Gebruik de QR-code op het aanslagbiljet om in één keer te betalen met iDeal. Betaalt u te laat? Dan krijgt u een dwangbevel.

  U kunt nadat u een aanmaning gekregen heeft nog een automatische incasso afgeven. Gebruik hiervoor de QR-code op het aanslagbiljet. Zorg dat u de automatische incasso op tijd aanvraagt, dus vóór de datum dat u de aanmaning moet betalen. Heeft u de automatische incasso te laat aangevraagd? Dan krijgt u alsnog een dwangbevel.

  Wat doet u als u wel betaald heeft?

  Heeft u het volledige bedrag al betaald? En het goede rekeningnummer gebruikt: NL36 BNGH 0285 1516 73? Het juiste betalingskenmerk gebruikt? En toch een aanmaning gekregen? Dan kan het zijn dat de aanmaning en uw betaling elkaar gekruist hebben. Heeft u een kopie van de betaalbewijs waarop staat dat u het bedrag vóór de laatste betaaldatum heeft overgemaakt? Dan hoeft u de aanmaningskosten niet te betalen. Stuur die kopie via het contactformulier naar ons op. Wij zorgen er dan voor dat u de aanmaningskosten niet hoeft te betalen.

  Ik heb het aanslagbiljet nooit ontvangen maar ik krijg toch een aanmaning. Hoe kan dat?

  Het kan zijn dat u het aanslagbiljet via Mijn Overheid heeft gekregen. U kunt het aanslagbiljet dan terugvinden via de berichtenbox van Mijn Overheid. U kunt het aanslagbiljet ook bekijken via de digitale balie.

  Kan ik bezwaar maken tegen de aanmaningskosten?

  Ja, u kunt bezwaar maken tegen de aanmaningskosten. De reden dat u het aanslagbiljet niet ontvangen heeft geldt niet als geldige reden om de aanmaningskosten terug te krijgen. Behalve als u aan kunt tonen dat u het aanslagbiljet nooit ontvangen hebt. Dit is geregeld in de Kostenwet.

 • Ik heb een dwangbevel ontvangen, en nu?

  U krijgt een dwangbevel als u een aanmaning niet op tijd betaalt. U krijgt het dwangbevel al snel na de datum waar op u de aanmaning had moeten betalen. U krijgt het dwangbevel via de post of via een deurwaarder. U moet uw belasting dan binnen 2 dagen betalen. Ook betaalt u extra kosten. Dit noemen we ‘betekeningskosten’. Deze kosten zijn minimaal € 43,-.

  Wat doet u als u een dwangbevel krijgt?

  Betaal het bedrag dat voorop het dwangbevel staat binnen 2 dagen.

  Wat doet u als u wel betaald heeft?

  Heeft u het volledige bedrag al betaald? En het goede rekeningnummer gebruikt: NL36 BNGH 0285 1516 73? Het juiste betalingskenmerk gebruikt? En toch een dwangbevel gekregen? Dan kan het zijn dat het dwangbevel en uw betaling elkaar gekruist hebben. Heeft u een kopie van de betaalbewijs waarop staat dat u het volledige bedrag en de aanmaningskosten vóór de laatste betaaldatum heeft overgemaakt? Dan hoeft u de kosten van het dwangbevel niet te betalen. Stuur die kopie via het contactformulier naar ons op. Wij zorgen er dan voor dat u de kosten van het dwangbevel niet hoeft te betalen.

  Ik heb het aanslagbiljet nooit ontvangen maar ik krijg toch een dwangbevel. Hoe kan dat?

  Het kan zijn dat u het aanslagbiljet via Mijn Overheid heeft gekregen. U kunt het aanslagbiljet dan terugvinden via de berichtenbox van Mijn Overheid. U kunt het aanslagbiljet ook bekijken via de digitale balie.

  Kan ik bezwaar maken tegen de kosten van het dwangbevel?

  Ja, u kunt bezwaar maken tegen de kosten van het dwangbevel. De reden dat u het aanslagbiljet niet ontvangen heeft geldt niet als geldige reden om de kosten van het dwangbevel terug te krijgen. Behalve als u aan kunt tonen dat u het aanslagbiljet nooit ontvangen hebt. Dit is geregeld in de Kostenwet.

  Wat gebeurt er als u het dwangbevel niet betaalt?

  Dan geven we de belastingdeurwaarder opdracht het dwangbevel uit te voeren. We leggen dan beslag op uw inkomen, bankrekening, voertuig of woning.
  Wij kunnen het dwangbevel uitvoeren vier dagen na dagtekening van het dwangbevel.

 • Ik heb een vraag over mijn WOZ-waarde

  Hoe bepaalt BSOB de WOZ-waarde van mijn woning?
  Wij stellen de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde gebruiken we een waardepeildatum. Deze datum ligt een jaar voor aanvang van het voorgaande belastingjaar.

  BSOB heeft uw woning gewaardeerd volgens de regels van de Wet WOZ. De WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald met verkoopprijzen van min of meer vergelijkbare woningen in de gemeente waar u woont.

  Bij de waardebepaling gebruikt BSOB verschillende objectkenmerken, zoals grondoppervlakte (m2), inhoud (m3) en eventuele bijgebouwen. Daarnaast wordt rekening gehouden met onder andere verbouwingen aan de woning.

  Hoe bepaalt BSOB de WOZ-waarde van mijn niet-woning?
  Bij het bepalen van de waarde van niet-woningen gaan we uit van de huurwaarde-kapitalisatiemethode of van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De hoogste van deze twee waarden is bepalend voor de waarde van niet-woningen.

  De huurwaarde-kapitalisatiemethode wordt vooral gebruikt bij de waardevaststelling van kantoren en bedrijven. Hierbij gebruiken we gerealiseerde huurcijfers en een kapitalisatiefactor . De kapitalisatiefactor is de koopsom van een bedrijfspand gedeeld door de jaarhuur.

  De gecorrigeerde vervangingswaarde gebruiken we vooral voor onroerende zaken waarvan geen of weinig transacties zijn, zoals ziekenhuizen en scholen.

  Heeft u vragen over de hoogte van de WOZ-waarde?
  BSOB doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, neemt u dan contact op met een van onze taxateurs op telefoonnummer 088-551 00 00. In de periode van maandag 25 februari tot en met donderdag 28 februari is BSOB extra bereikbaar van 9:00 tot en met 18:00 uur. Vanaf vrijdag 01 maart is BSOB op werkdagen bereikbaar van 9.00-16.00 uur. Onze taxateurs zijn beschikbaar om telefonisch vragen over de WOZ te beantwoorden. Zij geven u graag een nadere toelichting en wellicht kan zo een bezwaarprocedure voorkomen worden.

  Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?

  Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan een taxatieverslag opvragen. Het taxatieverslag van uw onroerende zaak is te downloaden in het digitaal loket op deze website. U vindt deze na het inloggen onder het tabblad Mijn documenten. U kunt het taxatieverslag ook via het contactformulier opvragen, per brief of telefonisch op telefoonnummer 088-551 00 00.

  Dit taxatieverslag is anders dan het taxatierapport dat u van een makelaar of taxateur kent. Het betreft een bondige opsomming van de onderdelen van de onroerende zaak.

  Hoe zoek ik de WOZ-waarde van mijn woning op?
  De WOZ-waarde is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waarden van alle woningen vanaf het belastingjaar 2016 kunt raadplegen. Ga hiervoor naar het WOZ-waardeloket.

  Nog meer informatie over de WOZ-waarde kunt u terugvinden op deze website als u zoekt op uw eigen gemeentenaam bij Belastinginformatie.

 • Kan ik kwijtschelding aanvragen voor het aanslagbiljet waterschaps- en gemeentelijke belastingen?

  U kunt het aanslagbiljet in termijnen betalen. Met een automatische incasso betaalt u in tien termijnen. Deze kunt u aanvragen via de digitale balie.

  Wat is kwijtschelding?

  Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen? Of kunt u met uw inkomen moeilijk rondkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden. Als u kwijtschelding krijgt, hoeft u niet alle belastingen te betalen.

  Hoe bepalen wij of u kwijtschelding krijgt?

  We kijken of u belasting kunt betalen. Daarvoor kijken we naar:

  • uw inkomen;
  • het geld dat u op de bank heeft staan;
  • de waarde van uw bezit.
  Waar vraagt u kwijtschelding aan?

  Inwoners van de volgende gemeenten vragen kwijtschelding aan bij BSOB:

  • Asten
  • Bernheze
  • Boekel
  • Deurne
  • Gemert-Bakel
  • Laarbeek
  • Landerd
  • Oss
  • Sint Anthonis
  • Sint-Michielsgestel
  • Someren
  • Uden

  Log hiervoor in bij de digitale balie met uw DigiD.

  Woont u in een andere gemeente? Vraag dan kwijtschelding aan bij uw eigen gemeente. Verleent uw gemeente u kwijtschelding? Dan geeft de gemeente dat automatisch door aan BSOB. U hoeft niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen bij BSOB. Is de laatste betaaldag van het aanslagbiljet van BSOB verstreken en heeft u van de gemeente nog geen aanslagbiljet ontvangen? Bel dan 088 – 551 00 00.

  Hoe vraagt u kwijtschelding aan?

  Log in met uw DigiD bij de digitale balie. Klik op de knop ‘kwijtschelding aanvragen’.

 • Wat gebeurt er met mijn aanslag bij een verhuizing?

  Gaat u verhuizen? Geef dan uw verhuizing door aan uw (nieuwe) gemeente. Wij ontvangen dan automatisch uw nieuwe adresgegevens. U hoeft niet zelf uw verhuizing aan ons door te geven. Wij controleren uw aanslagbiljet als u bent verhuisd.

  Wat verandert er aan uw aanslagbiljet?
  • Verhuist u binnen dezelfde gemeente? Dan verandert er waarschijnlijk niets aan het aanslagbiljet. Uw aanslagbiljet verhuist dan met u mee.
  • Verhuist u naar een andere gemeente of waterschap? Dan ontvangt u automatisch een vermindering op uw aanslagbiljet. Voor de belastingen die u in de nieuwe gemeente of waterschap moet betalen ontvangt u een nieuw aanslagbiljet.
  Betalen van het aanslagbiljet.

  Heeft u het aanslagbiljet nog niet betaald? Zorg dan dat u dit alsnog doet voor de betaaldatum die op uw aanslagbiljet staat. Heeft u al betaald? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug op uw rekening of we verrekenen het met een nog openstaand bedrag.

  Verkoop van uw woning.

  Heeft u een woning verkocht? Dan worden eigenaarsbelastingen niet door ons verminderd. Wel kan de notaris, bij verkoop van de woning, deze belastingen verrekenen met de nieuwe eigenaar. Dat betekent dat de nieuwe eigenaar u dan een gedeelte van deze eigenaarsbelastingen terug betaalt.