How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Zelf overmaken

U wilt het bedrag op uw aanslagbiljet, aanmaning of dwangbevel zelf overmaken. Dit kan via internetbankieren of een overschrijvingskaart van uw eigen bank. Houd hierbij rekening met de ‘vervaldatum’. Dit staat op het aanslagbiljet. Dit is de datum waarop het complete bedrag op de rekening van BSOB moet staan.

In één keer overmaken

Maak het totale bedrag vóór de genoemde vervaldatum over naar BSOB.

In delen overmaken

U kunt het aanslagbiljet in maximaal twee termijnen betalen. Hoeveel u per keer betaalt, bepaalt u zelf. Zorg er wel voor dat het totale bedrag vóór de vervaldatum op de rekening van BSOB moet staan. Houd hierbij rekening dat uw bank tijd nodig heeft om de betaling te verwerken.

Rekeningnummer BSOB (IBAN)

NL 36 BNGH 0285 15 16 73 op naam van Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Betaalt u met een buitenlands rekeningnummer? Gebruik dan ook het BIC-nummer: BNGHNL2G.

Vul altijd uw betalingskenmerk in bij de betaling. Of vermeld in de omschrijving het aanslagnummer.

Heeft deze informatie je geholpen?