How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Wat we belangrijk vinden

De taak die we uit moeten voeren (belastingen heffen en innen) willen we goed doen. Onze taak ‘goed’ uitvoeren betekent voor ons dat we een aanslagbiljet versturen dat klopt. Waar de juiste belastingen en informatie op staan. En die aan de goede belastingplichtige gericht is. Ons werk goed doen betekent voor ons ook dat we juiste (niet te hoge en niet te lage) WOZ-waardes vast stellen.

Wat we nog meer belangrijk vinden is dat we toegankelijk zijn. Als u een vraag heeft of het ergens niet mee eens bent, dan helpen we u graag.

We vinden het belangrijk om belasting te innen met een menselijke maat. Heeft u betalingsproblemen? Dan zoeken we graag samen met u naar een oplossing.

Uiteraard vinden we het belangrijk kostenbewust te zijn. Belasting heffen levert geld op, maar het kost ook geld. We zijn continu op zoek naar de balans tussen de hoge kwaliteit van dienstverlening die we nastreven en de maatschappelijke kosten die we zo laag mogelijk willen houden.

Heeft deze informatie je geholpen?