How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Meer informatie over WOZ

Informatie over de WOZ-waarde

informatie-over-de-woz-waarde.png

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning of bedrijfspand. Ook wel de verkoopwaarde genoemd. Voor het vaststellen van die waarde gebruiken wij een waardepeildatum. Dit betekent dat wij kijken naar wat uw woning of bedrijfspand waard was als u het op 1 januari van het voorgaande jaar verkocht had.

De WOZ-waarde is van invloed op diverse belastingen. Zo bepaalt de WOZ-waarde hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en eigenwoningforfait via de inkomstenbelasting u moet betalen.

Waardepeildatum

We gaan altijd uit van wat uw woning of bedrijfspand waard was op 1 januari van het voorgaande jaar. Voor belastingjaar 2024 betekent dit dat we uitgaan van waardepeildatum 1 januari 2023.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

We kijken hierbij naar de grootte van het pand, de ligging, onderhoudsstaat, specifieke kenmerken en naar de verkoopontwikkelingen van vergelijkbare panden. Ook houden we rekening met de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Stijgen de huizenprijzen? Dan kan het zijn dat uw WOZ-waarde ook stijgt, ook als er verder geen veranderingen zijn met betrekking tot uw woning of pand.

zo-bepalen-wij-de-woz-waarde.jpg

Taxatiemodel

Het bepalen van de WOZ-waarde van alle woningen is deels een geautomatiseerd proces. Onze taxateurs gebruiken een taxatiemodel. Dit is een computerprogramma waarin we alle gegevens van woningen en bedrijfspanden verzamelen. Bijvoorbeeld verkoop- en huurprijzen via het Kadaster, kenmerken van verkochte woningen via bouwdossiers van de gemeente of informatie-opvraag bij de koper van een woning en de woningmarktontwikkeling per gemeente. Dit model analyseert de gegevens en huizenprijzen, waarna de taxateur dit controleert en beoordeelt. Dan kan de WOZ-waarde vastgesteld worden.

Wilt u meer weten over hoe de WOZ-waarde tot stand komt? Bekijk dan nu onderstaande video.

Wilt u uitgebreidere informatie over hoe de WOZ-waarde tot stand komt? Bekijk dan de blauwe uitklap- informatieregels of het verantwoordingsdocument van uw gemeente*. Dit vindt u onderaan deze pagina.

Controle door Waarderingskamer

In Nederland kennen we een onafhankelijk toezichthouder op de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit is de Waarderingskamer in Den Haag. Elk jaar controleert en beoordeelt de Waarderingskamer of gemeenten en samenwerkingsverbanden (zoals BSOB) de taxaties van woningen en panden – en dus de vaststelling van de WOZ-waarde – goed, eerlijk en op gelijke wijze uitvoeren. Pas als we goedkeuring van de Waarderingskamer hebben, mogen we u een nieuwe WOZ-waarde geven.

BSOB is beoordeeld met een maximale score van 5 sterren. Dit betekent dat BSOB meerdere jaren aaneengesloten de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) goed uitvoert en dat de taxaties van hoge kwaliteit zijn.

                             score.jpg

Vragen over uw WOZ-waarde?

Wij begrijpen dat dit niet het makkelijkste onderwerp is. Het is logisch als u vragen heeft over uw WOZ-waarde. Wij helpen u graag. Bel ons via 088 – 551 0000

Hoe ziet het proces van een WOZ-waarde bepalen eruit?

Welke gegevens hebben invloed op de WOZ-waarde?

Hoe controleren we of het waarderingsmodel goed werkt?

Wie controleert of wij ons werk goed doen?

Verantwoordingsdocumenten per gemeente*

*De verantwoordingsdocumenten van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel zijn nog niet beschikbaar. Dit heeft te maken met de overname van belastingtaken van deze gemeenten per 1 januari 2024. Wanneer de documenten beschikbaar zijn, worden deze hierboven toegevoegd. 

Heeft deze informatie je geholpen?