How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Kwijtschelding

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? BSOB kan bepalen dat u niet (volledig) hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding.                                                                                                                                          U kunt kwijtschelding krijgen als u een inkomen op of rond bijstandsniveau en geen/weinig spaargeld of bezit heeft. 

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding?

Kijk snel of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Vul de beslisboom in

  • Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan kwijtschelding aan.
    Heeft u hier hulp bij nodig? Kijk dan welke organisatie in uw gemeente hulp biedt.
  • Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan. Neem voor financiële hulp contact op met uw gemeente. Hier leest u hoe u dat kan doen. 

Aanvragen van kwijtschelding

Log in op de Digitale balie en vraag kwijtschelding aan.                                                                      U kunt op elk moment kwijtschelding aanvragen. Doe dit wel zo snel mogelijk nadat u uw rekening heeft ontvangen waarvoor u kwijtschelding wilt aanvragen. Wij nemen binnen 16 weken een besluit en sturen u een bericht. Wanneer uw aanvraag in behandeling is, hoeft u nog niet te betalen.

Heeft u al betaald? En wilt u alsnog kwijtschelding aanvragen? Doe dit dan binnen 3 maanden nadat u het volledige bedrag heeft betaald.

Voor welke belastingen kunt u kwijtschelding aanvragen?

Uw gemeente bepaalt voor welke belastingen u kwijtschelding kunt krijgen. In dit overzicht leest u welke dit zijn. Alléén voor belastingen waar u geen kwijtschelding voor kunt aanvragen, krijgt u dan ook geen uitstel van betaling. Betaal deze op tijd of maak een betalingsregeling.

Automatische kwijtschelding

U kreeg vorig jaar kwijtschelding en wilt dit jaar weer kwijtschelding. Als u ons bij de aanvraag voor kwijtschelding toestemming heeft gegeven om uw situatie te toetsen, doen wij dit jaarlijks. Is er dit jaar niets veranderd? Dan krijgt u dit jaar automatisch weer kwijtschelding. U hoeft dan niets te doen. U kunt op uw aanslagbiljet zien of u kwijtschelding krijgt.

Is uw situatie dit jaar wel veranderd volgens onze toetsing? Of hebben wij dit jaar aanvullende gegevens nodig? Dan krijgt u geen automatische kwijtschelding. U krijgt van ons een brief waarin wij vragen om aanvullende informatie.

Heeft deze informatie je geholpen?