How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Ik kan mijn aanslagbiljet niet betalen. Wat nu?

niet-betalen-1.png

U heeft het jaarlijkse aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen ontvangen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), in opdracht van de gemeente. Wat nu als u het bedrag niet kunt betalen?

Kwijtschelding
Het is mogelijk om voor bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. Dat betekent dat u het bedrag niet of slechts voor een deel hoeft te betalen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van verschillende zaken. Zoals de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Uw vermogen bepalen we door:

  • Het geld dat op uw bank- en spaarrekening staat, en
  • of u een eigen woning met overwaarde heeft, en
  • of u een auto of ander gemotoriseerd voertuig bezit met een waarde van meer dan € 3.350,-

Het bedrag dat u als energietoeslag heeft ontvangen, tellen we niet mee bij de berekening van uw vermogen.

Meer vermogen
Sinds 1 januari mag de gemeente en het waterschap een ruimere vermogensgrens voor kwijtschelding van belastingen hanteren. Bijvoorbeeld, zo mocht voor kwijtschelding een alleenstaande slechts € 1.775,- als vermogen hebben en nu is dat € 3.275,-. Dit betekent dat u – door deze verhoogde grens – mogelijk nu wel (gedeeltelijke) kwijtschelding ontvangt, terwijl u daar in het verleden geen recht op had.

Meer informatie
Lees deze informatie om te controleren of het voor u zinvol is om kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtschelding aanvragen
Log in op de Digitale balie en vraag kwijtschelding aan. Hier vult u de gevraagde gegevens in. BSOB bekijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U ontvangt hierover binnen 16 weken bericht.

Betalingsregeling
Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en heeft u toch moeite om de aanslag te betalen? Bel dan met BSOB via 088-551 0000. Samen kijken we naar een passende oplossing, bijvoorbeeld via een betalingsregeling.

Heeft u nog een andere vraag?

Bel ons. Op werkdagen zijn wij tussen 09.00 uur en
16.00 uur bereikbaar op 088 – 551 00 00.

Heeft deze informatie je geholpen?