How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Is het leveren van informatie over de binnenzijde van mijn woning verplicht?

Ja, dit is verplicht. 

BSOB heeft de plicht om bepaalde kenmerken, zoals de staat van de woning, uit te vragen en te registreren. Evenals dat de burger ons verplicht is om deze informatie te leveren. Dit volgt uit de waarderingsinstructie en de wettelijke bevoegdheid om informatie uit te vragen, zoals beschreven in de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Ook op de site van de Waarderingskamer, onze toezichthouder, is daar meer informatie over te vinden. De manier waarop de burger deze informatie levert staat vrij.

BSOB heeft de foto-tool ingezet als middel om burgers te faciliteren deze informatie op een snelle, gemakkelijke en veilige manier door te geven. U opent de foto-tool, maakt foto's van de leefruimten van uw woning en beantwoordt korte vragen over de onderhoudsstaat. Binnen 10 minuten bent u klaar! Middels het beeldmateriaal kunnen wij de kenmerken van uw woning nauwkeurig registreren. Zo kunnen wij de juiste WOZ-waarde vaststellen. 

Wilt of kunt u geen foto's maken? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen naar een passende oplossing, zodat zowel u als wij aan onze plicht voldoen met het doel om tot een juiste WOZ-waarde te komen zodat u een eerlijke belastingaanslag krijgt. 

Levert u de informatie niet (via foto's of op een andere manier) dan voldoet u niet aan uw wettelijke plicht. Dan kunnen wij niet anders dan een reële schatting maken van de binnenkant van de woning. Deze inschatting kan afwijken (hoger of lager) van uw daadwerkelijke WOZ-waarde. In het geval dat u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, dient u zelf aan te tonen dat de WOZ-waarde niet juist is. 

Heeft u nog een andere vraag?

Bel ons. Op werkdagen zijn wij tussen 09.00 uur en
16.00 uur bereikbaar op 088 – 551 00 00.

Heeft deze informatie je geholpen?