Menu

Wat is de WOZ-waarde?

De wet WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Een onroerende zaak is een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond. De waarde van onroerende zaken wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Dat doen wij of dat doet uw gemeente. Wij zetten de waarde op uw aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet heet dit de ‘WOZ-beschikking’.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

BSOB gebruikt de WOZ-waarde voor de hoogte van:

 • Onroerendezaakbelasting
  • de eigenarenheffing: de belasting voor de eigenaren van woningen en niet-woningen;
  • de gebruikersheffing: de belasting voor de gebruikers van niet-woningen.
 • Watersysteemheffing gebouwd
  • de eigenarenheffing: de belasting voor de eigenaren van woningen en niet-woningen.
 • Reclamebelasting (gemeente Oss)
  • de gebruikersheffing: de belasting is voor de gebruikers van niet-woningen.
 • Rioolheffing (gemeente Bernheze)
  • de eigenarenheffing: de belasting is voor de eigenaren van woningen en niet-woningen.

Andere organisaties gebruiken de WOZ-waarde ook. De WOZ-waarde bepaalt ook de hoogte van:

 • het eigenwoningforfait;
 • de fiscale afschrijving van uw bedrijfsruimte;
 • de huur in de sociale sector;
 • de schenk- en erfbelasting;
 • de overdrachtsbelasting.

Daarom geven we de WOZ-waarde door aan de Belastingdienst.

Terug naar