Menu

Meer vragen over kwijtschelding

Voor welke belastingen kunt u kwijtschelding aanvragen?

Het verschilt per gemeente voor welke belastingen u kwijtschelding kunt krijgen. In dit overzicht leest u voor welke belastingen u kwijtschelding kunt krijgen.

Moet ik het aanslagbiljet al betalen als ik kwijtschelding aanvraag?

Nee. Ontvangen wij van u een aanvraag voor kwijtschelding? Dan geven wij u uitstel van betaling. U heeft uitstel van betaling totdat u van ons een reactie op uw aanvraag ontvangt. Betaalt u via automatische incasso? Dan leggen we de automatische incasso stil totdat u van ons reactie krijgt.

Moet ik ieder jaar opnieuw kwijtschelding aanvragen?

Nee. Wij kunnen ieder jaar automatisch toetsen of u kwijtschelding krijgt. Dit doen wij bij het inlichtingenbureau. Zijn er geen belemmeringen? Dan krijgt u automatisch kwijtschelding. Wilt u dat wij automatisch toetsen of u kwijtschelding krijgt? Vul dit dan in op het aanvraagformulier.

Ik zit in de schuldsanering. Waarom krijg ik geen kwijtschelding?

In de wet staat dat we geen rekening mogen houden met schuldsanering of schuldbemiddeling. Als we uw inkomen berekenen, kijken we dus niet of er beslag is gelegd op uw inkomen of dat u leefgeld krijgt.

Terug naar