How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Verzonden brief aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst

Onderstaand een link naar de brief zoals deze onlangs verzonden is aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, de heer mr. M.L.A. (Marnix) van Rij.

Brief uitvoering wet WOZ