How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

De aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

brief-aanslagbiljet.jpg

Wist u dat BSOB de belastingtaak voor uw gemeente uitvoert?

Wij zorgen ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. We zetten zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.bs-ob.nl vindt u meer informatie en het digitaal loket ‘de Digitale Balie’. Komt u er niet uit? Bel ons via 088 – 551 0000. Wij helpen u graag.

Ook ziet u uw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen (zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait) hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Hoe doen wij dat? Onze taxateurs werken met computer-modellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt vervolgens de WOZ-waarde vast. Meer weten over de WOZ-waarde? Kijk hier. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bel ons via 088-551 0000 of kijk op www.bs-ob.nl. Wij helpen u graag! U kunt ook zelf veel regelen in ons digitaal loket door in te loggen op de Digitale Balie