How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

BSOB introduceert foto-tool om de WOZ-waarde te bepalen

Elk jaar bepaalt Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) in opdracht van uw gemeente de WOZ-waarde van uw woning. Via informatie uit basisregistraties, luchtfoto’s en kadastrale gegevens weten wij het type woning, de ligging, grootte en bouwjaar. Maar deze informatie is beperkt. Gegevens over de binnenkant kunnen ontbreken of verouderd zijn. Terwijl óók deze zaken een rol spelen bij de waardebepaling. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of keuken? Of is er sprake van achterstallig onderhoud? Dit kunt u nu gemakkelijk zelf doorgeven met de foto-tool. Zo zorgt u ervoor dat de informatie volledig, juist en actueel is. Hierdoor kan BSOB een juiste WOZ-waarde bepalen. 

Vrijstaande woning? Gebruik de foto-tool

Heeft u een vrijstaande woning? Dan ontvangt u in september een brief met het verzoek om foto’s te maken van de leefruimten in uw woning om een goed beeld van de situatie te geven. Na het scannen van de QR-code in de brief wordt u stapsgewijs uitgelegd welke elementen in uw huis belangrijk zijn om te fotograferen. Ook beantwoordt u enkele vragen over de onderhoudsstaat van uw huis. Dit kost u niet meer dan 10 minuten.

Vanaf 2023 volgen ook andere woningtypen. 

afbeelding-foto-tool-def-1.png

Een eerlijke belastingaanslag

Tot op heden werd de binnenzijde van de woning alleen gecontroleerd door een taxateur bij verkoop van de woning of bij bezwaar tegen de WOZ-waarde. Hierdoor moet BSOB in veel gevallen zelf een reële inschatting maken over de binnenkant van een woning. Die schatting is gebaseerd op vroegere taxatiegegevens, en kan dus mogelijk afwijken (hoger of lager) van de werkelijke WOZ-waarde. En dit is onwenselijk! De WOZ-waarde is namelijk van invloed op onder meer de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb), de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait die u betaalt via de inkomstenbelasting. Een juiste bepaling van de WOZ-waarde is dus van groot belang. Want is die bijvoorbeeld te hoog vastgesteld? Dan kan het zijn dat u voor een reeks belastingen te veel betaald.

En hoewel we vaak goed zitten, is elke verkeerde schatting er volgens ons één te veel. Dit kan beter dacht BSOB.

Door de introductie van de foto-tool hoeft BSOB geen inschatting meer te maken o.b.v. mogelijk ontbrekende of verouderde taxatiegegevens. Doordat u nu zelf informatie over de binnenkant van de woning kan doorgeven via de foto-tool, beschikt BSOB over volledige, juiste en actuele informatie. Hierdoor kan BSOB de WOZ-waarde nauwkeurig bepalen en krijgt u een eerlijke belastingaanslag. 

Minder bezwaren

Door u bij de bepaling van de WOZ-waarde te betrekken hoopt BSOB tevens het aantal WOZ-bezwaren via No-Cure-No-Pay bureaus (NCNP) terug te dringen. Dit kost de gemeenschap nu veel geld. Gemeenten moeten betalen voor de proceskosten en arbeidskosten. Zo moeten taxateurs opnieuw aan het werk en zijn steeds meer tijd kwijt aan bezwaarafhandeling. Deze kosten worden betaald met maatschappelijk geld.

Privacy

We begrijpen dat de introductie van de foto-tool wellicht vragen oproept omtrent uw privacy. Bij de foto-tool worden op geen enkele manier persoonsgegevens gevraagd, louter kenmerken van de woning (objectgegevens). Meer dan 80 gemeenten hanteren alreeds deze werkwijze, alleen dan in de fase van bezwaar. Bovendien komen de foto’s, die u nu zelf maakt, in exact hetzelfde beveiligde systeem terecht als wanneer voorheen een taxateur uw woning bezocht ter rapportage. Dit systeem verwerkt de door uw verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorg conform erkende informatieveiligheidsnormen en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De foto’s worden beoordeeld door medewerkers objectbeheer en taxateurs in dienst van BSOB, worden niet met derden gedeeld en enkel gebruikt ter bepaling van de WOZ-waarde. Voor meer informatie over privacy verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

De Waarderingskamer onderschrijft efficiënte werkwijze van foto-tool

De Waarderingskamer is de landelijke onafhankelijke toezichthouder op de uitvoering WOZ. Zij controleert en beoordeelt gemeenten en samenwerkingsverbanden (zoals BSOB) op de kwaliteit van taxaties van onroerende zaken, zoals woningen. Zo kunnen inwoners en bedrijven erop vertrouwen dat de kwaliteit van de WOZ-taxaties van hun onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten wordt gedaan.

knipsel-waarderingskamer.png

Eerder beoordeelde zij BSOB met ‘Goed’.

Vragen?

Heeft u vragen? Kijk voor antwoord op veelgestelde vragen op www.bs-ob.nl/faq of neem contact op met BSOB via 088-551 00 02. Neem ook contact met ons op als u geen foto’s wilt of kunt maken. Hoewel u ons wel dient te informeren over de huidige onderhoudsstaat van uw woning, is het geen verplichting om de foto-tool te gebruiken. U kunt de informatie ook op een andere manier aan ons doorgeven. Bel ons, dan kijken we samen naar een passende oplossing.

Heeft u geen vrijstaande woning (en dus nog geen brief ontvangen), maar wilt u toch alvast gebruik maken van de foto-tool? Klik dan hier