Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Aanslagbiljetten variabele deel afvalstoffenheffing verzamelcontainers 2019 en 2020 gemeente Bernheze

Inwoners van gemeente Bernheze die gebruik maken van verzamelcontainers krijgen dit jaar twee aanslagbiljetten met daarop het variabele deel van de afvalstoffenheffing van 2019 en 2020. Het variabele deel van de afvalstoffenheffing 2019 en 2020 heeft u nog niet eerder ontvangen.

Wat staat er op de aanslagbiljetten?

Op de aanslagbiljetten staat het variabele deel (diftar) van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Het vastrecht en het variabele deel (diftar). Het vastrecht heeft u in 2019 en 2020 al betaald. Het variabele deel krijgt u normaal gesproken een jaar later. Vorig jaar stond het variabele deel van 2019 niet op uw aanslagbiljet. Dit jaar stond het variabele deel van 2020 niet op uw aanslagbiljet. Die bedragen staan op de twee aanvullende aanslagbiljetten.

Waarom ontvangt u deze aanslagbiljetten later?

Om het variabele deel te berekenen, hebben we gegevens van de verzamelcontainer nodig. In die gegevens zat een fout, daarom konden we het variabele deel van 2019 en 2020 niet op het aanslagbiljet zetten. Nu is de fout hersteld en kunnen we het variabele deel van 2019 en 2020 wel berekenen.

Wanneer ontvangt u de aanvullende aanslagbiljetten?

U ontvangt het aanslagbiljet met het variabele deel van 2019 eind maart 2021. Eind april ontvangt u een aanslagbiljet met het variabele deel van 2020.