Menu

Missie en visie

Missie
BSOB is een regionaal samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad, domein Veghel. BSOB is opgericht om de kwaliteit, dienstverlening, efficiency en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen te verbeteren. En wel tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Visie
BSOB bestaat bij de gratie van haar deelnemers. Als deelnemers vinden dat wij effectief en effici├źnt werken, kunnen wij met succes doorgroeien. Want dan zullen ook andere organisaties graag willen toetreden tot BSOB en kunnen wij mogelijk ons takenpakket verbreden en uitbreiden.
De visie is extern gericht op deelnemers/ opdrachtgevers en belastingbetalers en intern op bestuur en medewerkers. De deelnemers van BSOB functioneren als opdrachtgever en eigenaar van de organisatie. De ambitie is, dat in 2016 BSOB zich kan meten met organisaties met vergelijkbare werkzaamheden.

Kernwaarden BSOB
Op basis van onze missie en visie zijn door de werkgroep kernwaarden de 4 kernwaarden uitgewerkt en gedeeld in het BSOB breed overleg van 18 februari 2013. De kernwaarden zijn:

  • Klantgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Kostenbewustzijn
  • Professionaliteit