Menu

Missie en visie

Missie
BSOB is een regionaal samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden). BSOB is opgericht om de kwaliteit, dienstverlening, efficiency en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen te verbeteren. En wel tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Visie
BSOB bestaat bij de gratie van haar deelnemers. Als deelnemers vinden dat wij effectief en effici├źnt werken, kunnen wij met succes doorgroeien. Want dan zullen ook andere organisaties graag willen toetreden tot BSOB. Daarnaast blijft BSOB zich verbeteren en ontwikkelen, mede gebaseerd op technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, waarbij zij de ambitie heeft om passend binnen de missie en visie het takenpakket te verruimen.
Daarnaast wil BSOB een partner zijn in de doorontwikkeling van gegevens- en informatiemanagement.

Kernwaarden BSOB
Op basis van onze missie en visie zijn door de werkgroep kernwaarden de 4 kernwaarden uitgewerkt en gedeeld in het BSOB breed overleg van 18 februari 2013. De kernwaarden zijn:

  • Klantgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Kostenbewustzijn
  • Professionaliteit