Menu

BSOB verstuurt aanslagbiljetten waterschapsbelasting

In de laatste week van januari verstuurt Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de eerste aanslagen voor het belastingjaar 2017, waaronder:

  • Watersysteemheffing voor huurders uit niet-deelnemende gemeenten
  • Zuiveringsheffing woningen en bedrijven niet-deelnemende gemeenten

In het totaal verzenden wij ongeveer 85.000 belastingaanslagen.

Waterschapsbelasting

De gemeenten in blauw op het kaartje nemen niet deel aan BSOB, maar liggen wel in het gebied van waterschap Aa en Maas. En waterschap Aa en Maas is een deelnemer van BSOB.

De op het aanslagbiljet vermelde bedragen bij watersysteemheffing en zuiveringsheffing betaalt u aan waterschap Aa en Maas via BSOB. Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft deze tarieven vastgesteld voor 2017.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Woont u in de gemeente Den Bosch of Meierijstad, domein Schijndel?
Vanwege de overgang naar de gemeente Meierijstad verandert de inning van de waterschapsbelasting voor inwoners en bedrijven in het domein Schijndel. Zij ontvangen dit jaar het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting niet eind januari, maar pas uiterlijk eind juni.

Op verzoek van de gemeente Den Bosch verandert de inning van de waterschapsbelasting voor inwoners en bedrijven. Zij ontvangen dit jaar het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting niet eind januari, maar eind februari. Zo sluiten we aan bij de aanslagbiljetten die de gemeente Den Bosch zelf verstuurt eind februari.

Terug naar