How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Zuiveringsheffing woonruimten

De zuiveringsheffing is een belasting voor iedereen die afvalwater afvoert via riool, sloten of ander oppervlaktewater. Waterschap Aa en Maas gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing om rioolwater te zuiveren in zuiveringsinstallaties. Het waterschap zorgt ook voor schoon oppervlaktewater, dat zijn bijvoorbeeld rivieren en beken.

Tarieven

  2024 2023 2022
Eenpersoonshuishouden €55,56 €52,08 €51,00
Meerpersoonshuishouden €166,68 €156,24 €153,00

Wie betaalt de zuiveringsheffing woonruimten?

De gebruiker(s) van een zelfstandige woonruimte betaalt zuiveringsheffing. Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen douche, toilet en keuken. Zijn er meerdere gebruikers van een zelfstandige woonruimte? Dan volgen we onze beleidsregels om de belastingplichtige aan te wijzen.

Personen die geen zelfstandige woonruimte gebruiken, hoeven geen zuiveringsheffing te betalen. Bij onzelfstandige woonruimten leggen we de zuiveringsheffing op aan de verhuurder.

Woont u in een onzelfstandige ruimte en heeft u toch een aanslagbiljet met daarop zuiveringsheffing woonruimte ontvangen? Log dan in bij de digitale balie en maak bezwaar. Stuur een kopie van uw huurovereenkomst mee waaruit blijkt dat de ruimte die u huurt geen zelfstandige woonruimte is.

Hoe berekenen we de zuiveringsheffing woonruimten?

We berekenen de hoogte van de zuiveringsheffing met vervuilingseenheden. Die vermenigvuldigen we met het tarief van de zuiveringsheffing. Zo weten we de hoogte van de belasting. Voor iedere woning rekenen we met drie vervuilingseenheden. Behalve als u alleen in een woning woont. Dan betaalt u voor één vervuilingseenheid.

We kijken in de Basisregistratie Personen (BRP) om te zien hoeveel mensen er op een adres wonen.

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat. 

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door het waterschap.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Heeft deze informatie je geholpen?