How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Zuiveringsheffing bedrijven

Zuiveringsheffing bedrijven is een waterschapsbelasting. Dit betekent dat de opbrengsten ervan naar het waterschap gaan.

Tarieven

  2024 2023 2022
Vervuilingseenheid €55,56 €52,08  €  51,00

U betaalt zuiveringsheffing bedrijven als uw bedrijf afvalwater loost op het riool.

Wie betaalt zuiveringsheffing bedrijven?

De gebruiker van een bedrijfsruimte betaalt de zuiveringsheffing bedrijven.

Hoe berekenen we de hoogte van de zuiveringsheffing bedrijven?

We gebruiken het ‘Besluit vervuilingswaarde ingenomen water‘. Hierin staat per categorie bedrijven wat de vervuilingswaarde van het water is dat een bedrijf gebruikt. De vervuilingswaarde geeft aan hoe vies het water is dat geloosd wordt op het riool. Omdat niet ieder bedrijf meet hoeveel water het bedrijf loost, gaan we uit van de hoeveelheid ingenomen water. Het ‘ingenomen water’ bestaat uit: ingenomen leidingwater, opgepompt grondwater, opgepompt oppervlaktewater en opgevangen regenwater. De waterleverancier geeft aan ons door wat de hoeveelheid ingenomen water van een bedrijf is. 

Er zijn drie soorten bedrijven: forfaitbedrijven, tabelbedrijven en meetbedrijven.

Forfaitbedrijven

Forfaitbedrijven zijn kleine bedrijven die per jaar minder dan 218m³ water verbruiken. De zuiveringsheffing berekenen we voor deze bedrijven met vervuilingseenheden zoals die volgens de wet zijn vastgesteld (het forfait).

  • Is het waterverbruik 0m³ – 45m³? Dan rekenen wij met één vervuilingseenheid.
  • Is het waterverbruik 46m³ – 218m³? Dan rekenen wij met drie vervuilingseenheden.

Tabelbedrijven

Tabelbedrijven zijn bedrijven die per jaar meer dan 218m³ water verbruiken. Hoeveel een bedrijf moet betalen hangt af van de hoeveelheid ingenomen water en de vervuilingswaarde hiervan.

In het ‘Besluit vervuilingswaarde ingenomen water’ staat een tabel met afvalwatercoëfficiënten. In deze tabel staan verschillende bedrijfscategorieën. Voor iedere bedrijfscategorie geldt een andere afvalwatercoëfficiënt.

De berekening van de zuiveringsheffing bestaat uit twee stappen:

afvalwatercoëfficiënt x hoeveelheid verbruikt water aantal vervuilingseenheden(VE)
aantal VE x tarief hoogte verontreinigingsheffing

Meetbedrijven

Er zijn bedrijven die het afvalwater zelf meten, bemonsteren en analyseren. Wilt u de vervuilingswaarde van het afvalwater van uw bedrijf ook zelf meten, bemonsteren en analyseren? Dan kunt u daarvoor een verzoek doen bij BSOB. Bel hiervoor naar 088 – 551 00 00.

Overzicht afvalwatercoëfficiënten

Klik hier om de ‘Tabel afvalwatercoëfficiënten’ te bekijken.

Aangifte zuiveringsheffing bedrijven. 

Bijna alle tabelbedrijven en alle meetbedrijven krijgen een uitnodiging om aangifte te doen. Er is één uitzondering: bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater lozen hoeven geen aangifte te doen. Dit zijn bedrijven die in klasse 8 vallen in de ‘tabel afvalwatercoëfficiënten’.

Invullen aangifte

Toelichting aangifte. 

Klik hier voor de toelichting van de aangifte.

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat. 

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door het waterschap.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Heeft deze informatie je geholpen?