How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Watersysteemheffing ingezetenen

Tarieven

  2024 2023 2022
Per woonruimte €73,52 €68,21  € 65,42

 

Watersysteemheffing ingezetenen is een belasting die u betaalt aan Waterschap Aa en Maas. De opbrengsten van deze belasting gebruikt het waterschap om:

  • dijken aan te leggen en te onderhouden;
  • de waterstand in rivieren, grachten en sloten op peil te houden;
  • te zorgen dat schepen door kanalen en rivieren kunnen blijven varen.

Wie betaalt de watersysteemheffing ingezetenen?

Degene die op 1 januari van het belastingjaar als gebruiker van een woning staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente betaalt watersysteemheffing ingezetenen.

Hoe berekenen wij de hoogte van de watersysteemheffing ingezetenen?

De hoogte van de watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per jaar. 

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat. 

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door het waterschap.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Heeft deze informatie je geholpen?