How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Rioolheffing

Situatie per gemeente

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting. Dat betekent dat de opbrengsten naar de gemeente gaan. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • het inzamelen en het afvoeren van afvalwater;
  • het inzamelen en het verwerken van hemelwater;
  • het voorkomen van problemen met de grondwaterstand.

Elke gemeente is verplicht om deze taken te doen.

Hoe bepalen we wie de eigenaar is?

Om te bepalen wie de eigenaar is, kijken we in het Kadaster. Degene die op 1 januari van het belastingjaar in het Kadaster staat als eigenaar betaalt de rioolheffing.

Hoe bepalen we wie de gebruiker is?

Om te bepalen wie de gebruiker van een woning is, kijken we in de basisregistratie personen van gemeente (BRP). Woont u met meerdere personen op één adres? Dan volgen we onze beleidsregels om te bepalen wie de rioolheffing gebruiker betaalt.

Om te bepalen wie de gebruiker van een niet-woning is, kijken we in de Kamer van Koophandel.

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat.

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Heeft deze informatie je geholpen?