How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Reinigingsrecht

Reinigingsrecht is een gemeentelijke belasting. Dat betekent dat de opbrengsten naar de gemeente gaan. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor het inzamelen van kleine hoeveelheden bedrijfsafval. U betaalt deze belasting alleen als u gebruik maakt van de gemeentelijke vuilophaaldienst. 

Situatie per gemeente

Wie betaalt reinigingsrecht?

Bedrijven die gebruik maken van de vuilophaaldienst van de gemeente betalen reinigingsrecht. Bedrijven ontvangen hiervoor een aanslagbiljet van ons.

Hoe wordt reinigingsrecht berekend?

Het reinigingsrecht bestaat uit twee delen. Een deel is een vast bedrag dat een bedrijf ieder jaar betaalt. De hoogte van het andere deel kan per jaar verschillen, dit is het variabele deel en heet diftar. De hoogte van de diftar is afhankelijk van het type container en het aantal keren dat een bedrijf afval op laat halen. Hoe meer afval een bedrijf op laat halen, hoe meer een bedrijf betaalt.

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat. 

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Heeft deze informatie je geholpen?