How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Precariobelasting

Precariobelasting is een gemeentelijke belasting. Dat betekent dat de opbrengsten naar de gemeente gaan. U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst op of boven grond waar de gemeente eigenaar van is.

Wie betaalt precariobelasting?

Degene die een terras of standplaats heeft op gemeentegrond of een standplaats buiten de wekelijkse markt om.

Hoe berekenen we de precariobelasting?

De precariobelasting is een vast bedrag per m².

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat. 

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Heeft deze informatie je geholpen?