How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting is een gemeentelijke belasting. Dat betekent dat de opbrengsten naar de gemeente gaan. De gemeente gebruikt het geld van de onroerendezaakbelasting voor heel veel verschillende doelen. Voor het bepalen van de hoogte van de onroerendezaakbelasting gebruiken we de WOZ-waarde

Situatie per gemeente

 

Wie betaalt de onroerendezaakbelasting?

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak betaalt onroerendezaakbelasting. Onroerende zaken zijn woningen, maar ook niet-woningen (bijvoorbeeld winkels en kantoren). Ook degene die op een januari gebruik maakt van een niet-woning betaalt ook onroerendezaakbelasting.

Wat als u gedurende het jaar uw woning of pand verkoopt?

De onroerendezaakbelasting die u voor het hele jaar betaald heeft, wordt door de notaris verrekend. Dat betekent dat de koper u een deel van de belasting terugbetaalt bij de overdracht bij de notaris. 

Hoe berekenen we de hoogte van de onroerendezaakbelasting?

De hoogte van de onroerendezaakbelasting hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde. We vermenigvuldigen de WOZ-waarde met het tarief van de onroerendezaakbelasting.

Wilt u meer weten over hoe we de hoogte van de onroerendezaakbelasting berekenen? Bekijk dan nu onderstaande video.

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat. 

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt wel bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug

Heeft deze informatie je geholpen?