How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Forensenbelasting

Forensenbelasting is een gemeentelijke belasting. Dat betekent dat de opbrengensten naar de gemeente gaan. In dit geval naar de gemeente waar u eigenaar bent van een woning waar u niet permanent woont. 

Situatie per gemeente

Wie betaalt forensenbelasting?

U betaalt forensenbelasting als u eigenaar bent van een gemeubileerde woning die u niet als hoofdverblijf heeft. Dat betekent dat u niet het hele jaar door in die woning woont, maar dat de woning wel helemaal is ingericht. Forensenbelasting moet u betalen als u de gemeubileerde woning voor meer dan 90 dagen in het jaar voor uzelf (of uw gezin) beschikbaar houdt. 

Hoe berekenen we de forensenbelasting?

We kijken naar welk deel van de grond bebouwd is. Het aantal vierkante meters van de grond waar een gebouw op staat bepaalt hoe hoog de belasting is. 

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat. 

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door gemeente Maashorst.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Heeft deze informatie je geholpen?