How to translate text

  1. Select the text you want to translate.
  2. Choose 'Vertalen'.
  3. Select the language you prefer.
  4. You can read and/or listen to the translated text. This text is generated by Google.
Zelf regelen?
Digitale balie
Contact 088-551 00 00
Melding sluiten

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Dat betekent dat de opbrengsten hiervan naar de gemeente gaan. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing voor het inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval.

Situatie per gemeente

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

De gebruiker(s) van een woonruimte betaalt (betalen) de afvalstoffenheffing. Zijn er meerdere gebruikers van een woonruimte? Dan volgen we onze beleidsregels om de belastingplichtige te bepalen.

Het maakt niet uit of u daadwerkelijk gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. U moet afvalstoffenheffing betalen vanaf het moment dat u een woning gebruikt.

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Dit komt doordat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het afvoeren van bedrijfsafval. In enkele gemeenten kunnen bedrijven gebruik maken van de afvaldienst van de gemeente. Kijk bij reinigingsrecht voor meer informatie.

Kunt u bezwaar maken tegen deze belasting?

Ja, tegen deze belasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de belasting op staat. 

Maak bezwaar

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Heeft deze informatie je geholpen?