Menu

Aanslagen niet geïnde waterschapsbelasting gemeente Den Bosch alsnog verstuurd


O
pschoningsactie BSOB bestanden

Recent is bij deze opschoning gebleken dat zo’n 860 eigenaren (uit de gehele regio) dezelfde aanslag waterschapsbelasting van 2011 twee keer hebben ontvangen. Een keer in 2011 en nog een keer in december 2013.
Omdat deze aanslag onterecht twee keer is opgelegd, wordt de tweede aanslag direct vernietigd. Per brief zijn de betrokkenen geïnformeerd. Met zo’n 150 eigenaren van deze groep is telefonisch contact geweest.
De opschoningsactie van de gegevens bestanden zal heel 2014 in beslag nemen. Het is dan ook niet uit te sluiten dat andere zaken worden ontdekt.
Wanneer dat het geval is zullen betrokkenen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.


Wat heeft de BSOB aan waterschapsheffingen onlangs opgelegd?

Op 31 december jl. is over het jaar 2011 de eigenaarsheffing (aanslag over watersysteemheffing gebouwd) opgelegd. Op 15 december jl. is over de jaren 2012 en 2013 de gebruikersheffingen (watersysteemheffing ingezetenen en zuiveringsheffing forfait woningen en bedrijven) opgelegd.
Wat deze heffingen inhouden is te lezen op

http://www.bs-ob.nl/Aanbod/Belastinginformatie/Waterschapsbelastingen.aspx

Waarom wordt deze aanslag nu pas opgelegd?
Bij een interne controle bleek aan het eind van 2013 dat ongeveer 2000 woningen en bedrijven ontbraken in de administratie. Op basis van de wetgeving mogen aanslagen tot maximaal drie jaar na dato alsnog opgelegd worden.

Ruime betalingsregeling
We begrijpen dat het heel vervelend is om met onvoorziene kosten geconfronteerd te worden. Daarom is er voor betrokkenen een ruime betalingsregeling. Er kan gespreid betaald worden.
Om gebruik te maken van deze regeling kan het contactformulier worden ingevuld. Een medewerker van de BSOB treft dan met u een betalingsregeling.

Volgen er nog meer, onvoorziene,  aanslagen?
BSOB heeft een eerste slag gemaakt om de niet verzonden aanslagen alsnog te versturen. Er volgen dit jaar nog aanslagen eigenaarsheffing over de jaren 2012 en 2013. Ook ontvangt u de aanslag voor de waterschapsbelasting 2014. Dit betreft dezelfde huishoudens en bedrijven in de gemeente Den Bosch.

Zijn er ook in andere gemeenten geen aanslagen waterschapsbelasting verstuurd?
Binnen BSOB worden nu alle adresgegevens gecontroleerd. Het kan dus zijn dat we er achter komen dat bepaalde aanslagen nog niet zijn opgelegd. Mocht dit zo zijn, dan zullen we betrokkenen tijdig informeren.

Krijgen betrokkenen uit de gemeente Den Bosch extra informatie?
De 2000 huishoudens en bedrijven ontvangen in de week van 6 januari een brief met uitleg en het aanbod van de betalingsregeling.  Ook worden deze vragen  gepubliceerd op de websites van de gemeente Den Bosch en waterschap Aa en Maas.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BSOB via telefoonnummer 088- 55100 00.

Terug naar