Menu

WOZ-waarde van belang voor huurders

Het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) bepaalt hoe hoog de maximale huurprijs van sociale huurwoningen mag zijn. Sinds 1 oktober is dit stelsel gewijzigd. In het nieuwe stelsel wordt ook de WOZ-waarde gebruikt om de huurprijs te berekenen.

Waar heb ik de WOZ-waarde voor nodig?
U kunt de WOZ-waarde van uw woning gebruiken om te toetsen of de huurprijs van uw woning te hoog is. Dit kunt u doen op de website van de huurcommissie.

Woont u in een van de deelnemende gemeenten van BSOB (gemeente Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden of Veghel) dan kunt u de WOZ-waarde van uw woning opvragen via het contactformulier of via telefoonnummer 088 – 551 00 00.

Welke gevolgen heeft deze wetswijziging voor mij?

Voor de meeste huurders heeft deze wetswijziging in 2015 nog geen gevolgen. U heeft als huurder in 2015 alleen belang bij de WOZ-waarde als u:

  • een  huurcontract heeft ontvangen dat ingaat op of na 1 oktober 2015.
  • een voorstel voor verhoging van de huurprijs heeft ontvangen dat ingaat na 1 oktober 2015.

Klopt mijn WOZ-waarde wel?
Als u denkt dat de WOZ-waarde van uw woning niet klopt, dan kunt u contact opnemen met BSOB. Wilt u formeel bezwaar maken, dan heeft u een WOZ-beschikking nodig. U kunt een WOZ-beschikking opvragen als:

  • u woont in één van de deelnemende gemeenten van BSOB (Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden of Veghel)
  • u een zelfstandige woning huurt (met eigen keuken, badkamer en toilet)
  • u een nieuw huurcontract of een voorstel tot verhoging van de huur heeft ontvangen
  • het contract of de verhoging ingaat na 1 oktober 2015
  • en uw (kale) huurprijs niet hoger is dan € 710,68 per maand

U kunt een WOZ-beschikking opvragen via het contactformulier.

Leidt een lagere WOZ-waarde ook tot een lagere huur?
Het woningwaarderingsstelsel bepaalt alleen de maximale huur. Voor sociale huurwoningen mag een woningbouwvereniging niet meer dan de maximale huur vragen. De woningbouwverenigingen binnen het gebied van BSOB (gemeente Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden en Veghel) zitten vaak ver onder de maximale huur. Een verlaging van de WOZ-waarde leidt daarom niet altijd tot een lagere huur.

Voor meer informatie over uw huurprijs dient u contact op te nemen met uw woningbouwvereniging.

BSOB beoordeelt alleen uw WOZ-waarde als u in een van de deelnemende gemeenten woont. De woningbouwvereniging stelt uw huur vast.

Terug naar