Menu

Waarderingskamer akkoord met WOZ-waardebepaling BSOB

De Waarderingskamer is een instantie die controleert of de Wet waardering on-roerende zaken (Wet WOZ) goed wordt uitgevoerd.
De BSOB kende de afgelopen jaren opstartproblemen. Om ‘in control’ te komen is een verbeterplan opgesteld met diverse acties om de kwaliteit te verbeteren. De goedkeuring van de Waarderingskamer is een duidelijk signaal dat BSOB op de goede weg is.

Waar let de Waarderingskamer op?
Voordat de nieuwe WOZ-waarden mogen worden verzonden controleert de Waarderingskamer of de waardebepaling goed is uitgevoerd. Sinds 1 oktober 2011 verzorgt BSOB de waardebepaling voor de Wet WOZ en heffing, inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Na een zeer moeizame start van BSOB voerde de Waarderingskamer in mei 2012 een algehele controle uit. Het oordeel was dat er dringend verbetering moest plaatsvinden. Onder meer op de kwaliteit en tijdigheid van de werkzaamheden. De afgelopen jaren is hard gewerkt om te voldoen aan de strenge eisen van de Waarderingskamer. In januari 2013 en nu ook weer in 2014 ontving de BSOB van de Waarderingskamer volledige goedkeuring om de aanslagen te versturen. Achterstanden uit het verleden zijn voor het grootste deel weggewerkt en de kwaliteit van de taxaties is sterk verbeterd.

Beschikkingen 2014 verstuurd
De BSOB verstuurt de aanslagen met de nieuwe WOZ-waarden en gemeentelijke en waterschapsbelastingen vanaf 25 februari 2014. Het taxatierapport wordt vanuit kostenoogpunt niet mee gestuurd. Geïnteresseerden kunnen deze inzien op de website. De BSOB streeft naar zo correct mogelijke aanslagen. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen, spreidt BSOB het verzenden van de aanslagen. Hierdoor ontvangen sommige mensen, een kleine 10%, hun aanslag pas in april/ mei 2014. Van deze aanslagen wordt namelijk de WOZ-waardebepaling nog verder gecontroleerd.
Immers: “kwaliteit gaat boven tijdigheid”.

Vragen over waardebepaling WOZ
Als een belastingbetaler vermoedt dat de waardebepaling niet klopt, kan in eerste instantie de website van de BSOB geraadpleegd worden. Is er dan nog behoefte aan meer informatie, dan kan via de website het contactformulier worden ingevuld of kan telefonisch contact worden opgenomen en kan een taxateur meer uitleg geven. Deze kan inhoudelijke vragen over uw eigen woning of bedrijf beantwoorden. Als inderdaad blijkt dat er iets niet goed is gegaan, wordt dat spoedig mogelijk geprobeerd te herstellen.

Terug naar