Menu

Vooraankondiging loonvordering en loonvorderingen.

Wat is loonvordering?
Loonvordering is een beslaglegging op loon, uitkering of andere inkomsten. Zodra BSOB over gaat op loonvordering is uw werkgever of uitkeringsinstantie verplicht een gedeelte van uw loon of uitkering aan de BSOB te betalen totdat het totale aanslagbedrag inclusief extra kosten is betaald.

Wanneer gaat de BSOB over op loonvordering?
U ontvangt van de BSOB een aanslag van de gemeentelijke en/of waterschapsbelasting. Als u deze aanslag niet op tijd betaalt, stuurt de BSOB een aanmaning. Hier worden extra kosten voor gerekend.
Wanneer u de aanmaning inclusief kosten niet op tijd betaald, verstuurt de BSOB een dwangbevel. Hiervoor worden ook extra kosten gerekend. Wanneer het dwangbevel inclusief kosten niet op tijd betaald is, verstuurt de BSOB een vooraankondiging loonvordering.
De BSOB gaat over tot beslaglegging op loon, uitkering of andere inkomsten als er niet of niet volledig betaald is binnen 7 dagen na dagtekening van deze vooraankondiging.

Hoe kan ik een loonvordering voorkomen?
U kunt loonvordering voorkomen door binnen 7 dagen na datum van de vooraankondiging het openstaande bedrag te betalen.

Terug naar