Menu

Verzending aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen gemeente Meierijstad

Met ingang van 2017 is gemeente Meierijstad ontstaan. Daarmee zijn de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode opgeheven.

Verzenden aanslagbiljetten
Op 30 april 2017 worden de aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen voor het belastingjaar 2017 verzonden naar inwoners en bedrijven van gemeente Meierijstad.
Dit is later dan u gewend bent, dit komt door de gemeentelijke herindeling.

Wijzigingen belastingen
De belastingtarieven voor 2017 blijven nagenoeg allen gelijk. De nieuwe gemeente zal de gemeentelijke belastingen van de drie voormalige gemeenten aanpassen, zodat ze gelijk worden.  Zo is de hondenbelasting (voor Veghel en Schijndel) met ingang van belastingjaar 2017 afgeschaft.
Gemeente Meierijstad en BSOB
De belastingtaken van de voormalige gemeente Veghel worden  in 2017 nog  uitgevoerd door Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).
De aanslagbiljetten en WOZ-beschikkingen voor het belastingjaar 2017 ontvangt u daarom van BSOB.

Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen
– gemeente Meijerstad: 14 0413 (inwoners Schijndel en St. Oedenrode);
– BSOB: 088 – 551 00 00 (inwoners Veghel).

Terug naar