Menu

Verordeningen 2017

Verordeningen gemeente Boekel

Verordening afvalstoffenheffing Boekel 2017

Verordening Onroerende-zaakbelastingen Boekel 2017

Verordening rioolheffing Boekel 2017

Verordening toeristenbelasting Boekel 2017

 

Verordeningen gemeente Deurne

Verordening Graf-en begraafrechten Deurne 2017

Verordening Afvalstoffenheffing Deurne 2017

Verordening Hondenbelasting Deurne 2017

Verordening Marktgelden Deurne 2017

Verordening Onroerende-zaakbelastingen Deurne 2017

Verordening Parkeerbelasting Deurne 2017

Verordening Reclamebelasting Deurne 2017

Kaart behorende bij en deeluitmakend van de ‘Verordening reclamebelasting Deurne 2017’

Verordening Rioolheffing Deurne 2017

Verordening Toeristenbelasting Deurne 2017

 

Verordeningen gemeente Landerd

Verordening Afvalstoffenheffing Landerd 2017

Verordening Forensenbelasting Landerd 2017

Verordening Onroerende-zaakbelastingen Landerd 2017

Verordening Precariobelasting Landerd 2017

Verordening Rioolheffing Landerd 2017

Verordening Toeristenbelasting Landerd 2017

 

Verordeningen gemeente Oss

Verordening Afvalstoffenheffing Oss 2017

Verordening Hondenbelasting Oss 2017

Verordening Onroerende zaakbelastingen Oss 2017

Verordening Reclamebelasting Oss 2017

Verordening Rioolheffing Oss 2017

Verordening Toeristenbelasting Oss 2017

Verordening Watertoeristenbelasting Oss 2017

Verordening Toeristenbelasting Oss 2017

 

Verordeningen gemeente Meierijstad, domein Veghel

Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met tarieventabel Veghel 2016

Verordening Begraafplaatsrechten – tarieventabel Veghel 2016

Verordening m.b.t. intrekking parkeerbelasting:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meierijstad/CVDR601733/CVDR601733_1.html

Verordening Parkeerbelasting met tarieventabel-aanwijzingsbesluit-kaart Veghel 2016

Verordening precario – tarieventabel gemeente Veghel 2016

Verordening reclamebelasting – tarieventabel (excl. kaart) gemeente Veghel 2016

Verordening rioolheffing gemeente Veghel 2016

Verordening Toeristenbelasting Veghel 2016

 

Verordeningen gemeente Uden

Verordening afvalstoffenheffing Uden 2017

Verordening onroerende-zaakbelastingen Uden 2017

Verordening parkeerbelastingen Uden 2017

Verordening reclamebelasting Uden 2017

Verordening rioolheffing Uden 2017

 

Verordeningen Waterschap Aa en Maas

Verordening verontreinigingsheffing Aa en Maas 2017

Verordening watersysteemheffing Aa en Maas 2017

Verordening zuiveringsheffing Aa en Maas 2017