Menu

Vergadering Algemeen Bestuur 30-03-2020

Betreft: Vergadering Algemeen Bestuur

Datum: Maandag 30 maart 2020

Locatie: Overleg via telefoon


 1. Opening
 2. Jaarstukken 2019 (jaarverslag en jaarrekening) toelichting door Mw. Silverentand en de heer Dijkman van EY.
 3. Mededelingen
  1. Deelname MIT-convenant
 4. Binnengekomen stukken
  1. 2019 12 16 BHIC; Advies vervanging
  2. 2019 12 19 Waarderingskamer; Einde Stuf-WOZ leveringen vanuit LV WOZ
  3. 2020 03 03 Waarderingskamer; Instemming beschikken
  4. 2020 01 20 Ministerie v Justitie en Veiligheid; Verzoek tot medewerking aan onderzoek ‘werkwijze en verdienmodel NCNP-bedrijven’
  5. Zienswijzen van Bernheze, Laarbeek, Someren en Sint Anthonis
 5. Notulen 19 december 2019
 6. Kadernota 2021
 7. Modern Werkgeverschap
 8. Ontwerp 1e begrotingswijziging 2020
 9. Ontwerpbegroting 2021
 10. GLO
 11. Coulanceregeling m.b.t. Coronavirus
 12. Jaarverslag FG 2019
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Sluiting
Terug naar