Menu

Vergadering Algemeen Bestuur 27-06-2019

Betreft: Vergadering Algemeen Bestuur

Datum: Donderdag 27 juni 2019

Locatie: Raadhuislaan 2 te Oss, Anton Jurgenszaal


 1. Opening en mededelingen
 2. Binnengekomen stukken
  1. Zienswijzen Gemert – Bakel, Deurne, Laarbeek, Someren, Landerd, waterschap Aa en maas
  2. Gemeente Oss; mbt afstemmingsproces tussen gemeenten en GR- en Brabant-Noord
 3. Notulen 29 maart 2018
 4. 1e Bestuursrapportage 2019
 5. 1e Begrotingswijziging 2019
 6. Begroting 2020
 7. Advies Jaarverslag 2018 archief- en informatiebeheer
 8. Advies beleid Informatiebeveiliging
 9. Jaarverslag FG
 10. Advies OZB-belastingen als instrument om duurzaamheidsdoelen te realiseren
 11. Adviesnota mbt onderzoek verkenning procesoptimalisatie tussen BSOB en gemeenten
 12. Advies Bestuurlijk afpakken
 13. Adviesmemo Invordering BSOB
 14. Toelichting ontwikkelingen evaluatie nav aanslagoplegging 2019
 15. Toelichting mutatieverwerking BRK betrokken en Beter
 16. Rondvraag
 17. Sluiting
Terug naar