Menu

Vergadering Algemeen Bestuur 25-06-2020

Betreft: Vergadering Algemeen Bestuur

Datum: Donderdag 25 juni 2020

Locatie: Raadhuislaan 2 te Oss, Raadzaal Oss


 1. Opening en mededelingen
  1. Aandacht voor besluiten die in het AB worden genomen, worden niet voldoende gedeeld binnen eigen organisaties. (voorbeeld vastgestelde GLO)
  2. Stavaza project waarderen op oppervlakte
 2. Binnengekomen post
  1. Provincie Noord- Brabant:
   • Informatieblad 2020 en factsheet Interbestuurlijk Toezicht, archief- en informatiebeheer
   • Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader 2020-2023 en Uitvoeringsprogramma 2020
   • Interbestuurlijk toezicht Jaarverslag IBT 2019
  2. 2020 04 15 Samenwerking A-2 gemeenten
  3. *  Zienswijze Laarbeek, Jaarrekening 2019, 1BW 2020 en ontwerpbegroting 2021
   *  Zienswijze Uden jaarrekening 2019 & ontwerpbegroting 2021
   * Zienswijze Waterschap 1 BW 2020 en Ontwerpbegroting 2021
   * Zienswijze Gemert – Bakel jaarrekening 2019, 1e BW 2020, ontwerpbegroting 2021
   * Zienswijze Someren ontwerpbegroting 2021
   * Zienswijze Sint Anthonis jaarrekening 2019, ontwerpbegroting 2021
 3. Notulen 30 maart 2020
 4. Accountantsverslag
 5. 1e Begrotingswijziging 2020
 6. Begroting 2021
 7. 1e bestuursrapportage
 8. Adviesnota aanpassen invorderingsrente
 9. Bespreking met betrekking tot proceskosten in verband met NCNP
 10. Verkenning basisregistratie
 11. Robotisering en gevolgen voor BSOB
 12. Presentatie (demo Ortax app)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
Terug naar