Menu

Welke belastingen kunt u met automatische incasso betalen?

Deze belastingen kunt u wel met automatische incasso betalen:
 • Afvalstoffenheffing
 • Begraafplaatsrechten (gemeente Deurne)
 • BIZ-bijdrage (in 2 termijnen)
 • Hondenbelasting
 • Onroerende zaakbelasting
 • Precariorechten (gemeente Landerd, in 2 termijnen)
 • Reclamebelasting
 • Reinigingsrecht
 • Rioolheffing
 • Toeristenbelasting (in 2 termijnen)
 • Verontreinigingsheffing
 • Watersysteemheffing
 • Watersysteemheffing natuurterreinen
 • Zuiveringsheffing bedrijfsruimten
 • Zuiveringsheffing woonruimten
Deze belastingen kunt u niet met automatische incasso betalen:
 • Marktgelden (gemeente Deurne)
 • Parkeerbelasting
Terug naar