Menu

Wat is dwanginvordering?

We kunnen maatregelen nemen als u niet op tijd betaalt. Zo’n maatregel heet dwanginvordering. Er zijn verschillende maatregelen. Waaronder:

Wat zegt de wet hierover?

In de wet staat dat gemeenten en waterschappen geen kantonrechter hoeven in te schakelen. Zij hebben dezelfde rechten als de Rijksbelastingdienst. Dat betekent dat zij zelf de dwanginvordering kunnen uitvoeren. Dit staat in onder andere de volgende wetten:

  • Gemeentewet;
  • Waterschapswet;
  • Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR);
  • Invorderingswet 1990;
  • Kostenwet invordering rijksbelastingen;
  • Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

Natuurlijk gaan we liever niet over tot een dwanginvordering. We gaan er daarom graag van uit dat u op tijd betaalt. Of op tijd contact met ons opneemt over een betalingsregeling.

Wanneer krijgt u een aanmaning?

Een aanmaning is een brief van ons waarin we u vragen de belasting te betalen. U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. Het is de eerste actie die we doen als u niet op tijd betaalt.

Wat kost een aanmaning?

U betaalt ‘aanmaningskosten’. De aanmaningskosten zijn:

  • € 7,- als u € 454,- of minder belasting moet betalen;
  • € 17,- als u € 454,- of meer belasting moet betalen.
Wat doet u als u een aanmaning krijgt?

Betaal het bedrag voor de datum die op de aanmaning staat. Gebruik de QR-code op het aanslagbiljet om in één keer te betalen met iDeal. Betaalt u te laat? Dan krijgt u een dwangbevel.

U kunt nadat u een aanmaning gekregen heeft nog een automatische incasso afgeven. Gebruik hiervoor de QR-code op het aanslagbiljet. Zorg dat u de automatische incasso op tijd aanvraagt, dus vóór de datum dat u de aanmaning moet betalen. Heeft u de automatische incasso te laat aangevraagd? Dan krijgt u alsnog een dwangbevel.

Wat doet u als u wel betaald heeft?

Heeft u het volledige bedrag al betaald? En het juiste rekeningnummer gebruikt: NL36 BNGH 0285 1516 73? Het juiste betalingskenmerk gebruikt? En toch een aanmaning gekregen? Neem dan contact op met ons.

Wanneer krijgt u een dwangbevel?

U krijgt een dwangbevel als u een aanmaning niet op tijd betaalt. U krijgt het dwangbevel al snel na de datum waar op u de aanmaning had moeten betalen. U krijgt het dwangbevel via de post of via een deurwaarder. U moet uw belasting dan binnen 2 dagen betalen. Ook betaalt u extra kosten. Dit noemen we ‘betekeningskosten’. Deze kosten zijn minimaal € 43,-.

Wat doet u als u een dwangbevel krijgt?

Betaal het bedrag dat op het dwangbevel staat binnen 2 dagen.

Wat doet u als u wel betaald heeft?

Heeft u het volledige bedrag al betaald? En het goede rekeningnummer gebruikt: NL36 BNGH 0285 1516 73? Het juiste betalingskenmerk gebruikt? En toch een dwangbevel gekregen? Neem dan contact op met ons.

Wat gebeurt er als u het dwangbevel niet betaalt?

Dan geven we de belastingdeurwaarder opdracht het dwangbevel uit te voeren. We leggen dan beslag op uw inkomen, bankrekening, voertuig of woning.
Wij kunnen het dwangbevel uitvoeren vier dagen na dagtekening van het dwangbevel.

Terug naar