Menu

Stopzetten

Op twee manieren kunt u een automatische incasso stopzetten. Een automatische incasso kunt u niet via de telefoon stopzetten.

  • Via de digitale balie. Log hiervoor in met uw DigiD.
  • Schriftelijk. Stuur een brief naar BSOB. Zet hierin uw naam, uw subjectnummer (staat op het aanslagbiljet), geef aan dat u de automatische incasso wil stopzettenen zet uw handtekening. Stuur de brief naar:
    Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD OSS

U kunt op ieder moment uw automatische incasso stopzetten. Houdt er wel rekening mee dat wij tijd nodig hebben de wijziging te verwerken. Uiterlijk een maand na uw bericht is de wijziging doorgevoerd.

Heeft u het bedrag nog niet volledig betaald? Betaal het resterende bedrag dan binnen twee weken. (IBAN) Rekeningnummer: NL36 BNGH 0285 1516 73, vermeld hierbij het aanslagbiljetnummer.

Terug naar