Menu

Meer vragen over bezwaar en beroep

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik dan wel al betalen?

Ja. Als u bezwaar maakt tegen het aanslagbiljet of de WOZ-waarde, moet u gewoon betalen. Wilt u uitstel van betaling? Geef dat dan aan in uw bezwaar. U krijgt alleen uitstel van betaling voor de belastingen waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Betaal de rest van het bedrag voor de datum die op het aanslagbiljet staat.

Ik heb bezwaar gemaakt. Wanneer krijg ik reactie?

De gemeente moet voor het einde van het jaar uitspraak doen. Maakt u minder dan 6 weken voor het eigende van het jaar bezwaar? Dan kan het langer duren.

Kost bezwaar maken geld?

Nee. Bezwaar maken is gratis. Bent u het niet eens met de uitspraak en wilt u daartegen in beroep gaan? Dan kost dat wel geld. Bij de rechtbank betaalt u griffierechten.

Waartegen kunt u wel bezwaar maken en waartegen niet?

Tegen de belastingen die op uw aanslagbiljet staan en tegen de WOZ-waarde kunt u bezwaar maken. Tegen de tarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad  en het Waterschap stellen de tarieven vast.

Terug naar