Menu

Hoe bepalen wij de WOZ-waarde?

Welke kenmerken bepalen de WOZ-waarde?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar:

 • de waardepeildatum;
 • de kenmerken (zoals het type, inhoud, bouwjaar, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen);
 • de marktwaarde;
 • de marktgegevens.
De waardepeildatum

De WOZ-waarde voor belastingjaar 2018 heeft als waardepeildatum 1 januari 2017.  De waardepeildatum is landelijk en ligt altijd een jaar voor het belastingjaar. Dit betekent dat voor het bepalen van de WOZ-waarde gekeken wordt naar de toestand van het object op 1 januari van het belastingjaar, maar naar het waardeniveau van een jaar eerder.

De kenmerken

De kenmerken van een onroerende zaak bepalen mede de hoogte van de WOZ-waarde. Wij halen de kenmerken uit bouwtekeningen, foto’s en/of opname van de onroerende zaak.

Voor een woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • het type woning (bijvoorbeeld rijwoning, vrijstaande woning, appartement);
 • de grootte van de woning, inclusief de buitenmuren (m³);
 • het bouwjaar van de woning;
 • de bijgebouwen (garage, berging, aanbouw, serre enzovoort) en de grootte daarvan;
 • de aanwezigheid van dakkapel(len);
 • de grootte van het kadastrale perceel;
 • de ligging, onderhoudstoestand.

Voor een niet-woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • het type (bijvoorbeeld kantoor, magazijn, werkplaats);
 • de grootte;
 • het bouwjaar;
 • de ligging, onderhoudstoestand.
De inhoud

De bruto-inhoud halen we uit bouwtekeningen en/of opname van de onroerende zaak. Bruto-inhoud is inclusief de buitenmuren.

De marktwaarde

De waarde van een onroerende zaak is de economische waarde. De waarde in het economisch verkeer is gelijk aan de prijs die de meest biedende gegadigde zou willen betalen na aanbieding van de onroerende zaak op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding.

De marktgegevens

Wij verzamelen, registreren en analyseren de marktgegevens continu. Marktgegevens zijn vraagprijzen, verkoopprijzen en huurcijfers van bedrijfspanden.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van woningen?

Voor de WOZ-waarde van woningen gebruiken we de ‘vergelijkingsmethode’.

We vergelijken de woning met woningen in de omgeving die erop lijken en die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Hierbij houden we rekening met onderlinge verschillen zoals inhoud, grondoppervlakte,  ligging, bouwkundige staat enzovoort.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van courante niet-woningen?

Courante niet-woningen zijn winkels, kantoren, horecapanden en bedrijfsruimtes. Met courant bedoelen we dat de onroerende zaak goed in de markt ligt. Courante niet-woningen worden gewaardeerd met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode. Bij deze methode worden aan de verschillende gebruiksruimten huurwaarden per vierkante meter toegekend, die vervolgens gekapitaliseerd worden met behulp van een kapitalisatiefactor. De toegekende huurwaarden zijn onder andere afgeleid van op of rond de waardepeildatum gerealiseerde verkoopcijfers of huurcijfers van objecten die vergelijkbaar zijn.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van incourante niet-woningen?

Met incourant bedoelen we onroerende zaken die bijna nooit verkocht worden zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis. We bepalen de waarden van incourante niet-woningen met ‘de gecorrigeerde vervangingswaarde’.

De gecorrigeerde vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het object opnieuw gebouwd zou worden. De gecorrigeerde vervangingswaarde is de vervangingswaarde, waarbij rekening wordt gehouden  met de bestemming van het object en de technische en functionele veroudering.

Hoe bepalen we de WOZ van hotels, recreatieparken en benzinestations?

Recreatieparken, hotels en benzinestations worden gewaardeerd op basis van de discounted-cashflow (dcf) methode. Daarom vragen wij de omzetgegevens van deze objecten jaarlijks op via een inlichtingenformulier.

Terug naar