Menu

Bent u het niet eens met ons besluit?

Wij geven u graag uitleg over het besluit. Bent u het niet eens met ons besluit over uw aanvraag? Bel dan naar 088 – 551 00 00 en kies optie 1.

Wilt u toch in beroep?

Wilt u in beroep gaan tegen het besluit? Dat kan op twee manieren.

  1. Via het contactformulier. Kies voor ‘kwijtschelding afgewezen? Ik wil hiertegen in beroep gaan’ Schrijf in het bericht waarom u het niet eens bent met het besluit.
  2. Schriftelijk. Schrijf in een brief waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur de brief naar: Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss

Doe dit binnen tien dagen nadat u het besluit ontvangen heeft.

Terug naar