Menu

Meerdere afschrijvingen via automatische incasso in een maand door BSOB

Is er door BSOB twee keer een bedrag via automatische incasso afgeschreven van uw rekening?
Dit heeft te maken met de belastingaanslagen van het jaar 2015 en 2016. De laatste termijn(en) van de belastingaanslag van het jaar 2015 overlappen mogelijk de eerste termijn(en) van de belastingaanslag van het jaar 2016. Dit betekent dus dat er per maand meerdere incasso’s van BSOB plaats kunnen vinden voor een bepaalde periode. U kunt de incasso data nagaan op het aanslagbiljet van de belastingaanslag(en).

Hoe kunt u de afschrijving controleren?
In het betalingskenmerk, dat bij de afschrijving op uw bankafschrift wordt vermeld, staat het aanslagbiljetnummer waarop de incasso betrekking heeft. Zo kunt u zelf controleren voor welke belastingaanslag het bedrag is geïncasseerd.

Vragen?
Heeft u nog vragen over automatische incasso? Kijk dan via belastinginformatie bij uw gemeente of waterschap, onder het kopje naar betalen/ te laat met betalen.
Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 088 551 00 00. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00u.

 

Terug naar