Menu

Stijging tarieven onroerendezaakbelasting(OZB) gemeente Boekel

Deze verhoging is nodig vanwege een uitbreiding van de gemeentelijke taken, zoals zorgtaken. Daarnaast ook om in de toekomst een gezonde financiële huishouding te blijven houden.

Zo zijn onder andere de tarieven voor de OZB verhoogd. Dit kan voor u betekenen dat ondanks dat de WOZ-waarde is gedaald, uw aanslag toch hoger is dan vorig jaar.

Tarieven                                 2014           2015
ozb eigenaar woning                0,11719      0,15933
ozb eigenaar niet-woning       0,15409      0,22227
ozb gebruiker niet-woning     0,11168      0,17788

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gemeente Boekel:
http://www.boekel.nl/inwoner/nieuws_3465/item/begroting-2015-gepaste-ambitie_33389.html#titel33389

Terug naar