Menu

Samenvoeging Geffen – Oss

Wat verandert er voor u als inwoner van Geffen?
U ontvangt vanaf 2015 van BSOB een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Vorig jaar ontving u van BSOB het aanslagbiljet voor de waterschapsbelastingen. De gemeente Maasdonk verstuurde het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen zelf.

Het aanslagbedrag voor de gemeentelijke belastingen is veranderd, omdat de belastingverordeningen van Oss van toepassing zijn. Dit betekent dat u meer of minder betaalt dan voorgaande jaren.

Terug naar