Menu

Rioolheffing gebruikersdeel gemeente Sint Anthonis

In 2019 verandert de manier waarop u het gebruikersdeel rioolheffing aan de gemeente Sint Anthonis betaalt. Tot nu toe betaalde u deze gemeentelijke belasting via de nota van Brabant Water. Gemeente Sint Anthonis laat deze belastingtaak met ingang van 2019 door Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) uitvoeren.

Hoe betaalde u deze belasting tot 2019?
Voorheen betaalde u het gebruikersdeel rioolheffing aan Brabant Water als voorschot per maand of per kwartaal. In juli of in september ontving u de jaarlijkse eindafrekening.

Hoe betaalt u deze belasting vanaf 2019?
Vanaf 2019 betaalt u het gebruikersdeel rioolheffing aan BSOB. Deze belasting staat voortaan op het aanslagbiljet dat u van BSOB ontvangt. Hierop staan ook de andere gemeentelijke- en
waterschapsbelastingen. Dit aanslagbiljet ontvangt u normaal gesproken in februari. Dit is geen
voorschot meer maar een definitieve belastingaanslag die gebaseerd is op het waterverbruik van het jaar ervoor.

Wat verandert er vanaf dit jaar voor u?
– Uw voorschot aan Brabant Water wordt lager omdat de inning van het gebruikersdeel rioolheffing
vanaf 2019 via BSOB verloopt. Voor uw waterverbruik blijft u wel aan Brabant Water betalen.
– Op het aanslagbiljet van BSOB staat het gebruikersdeel rioolheffing voor heel 2019.
– In juli of september 2019 ontvangt u van Brabant Water nog wél een eindafrekening voor het
gebruikersdeel rioolheffing over de laatste maanden van 2018.

Vragen?
Meer informatie over rioolheffing gebruiker vindt u hier.
Heeft u vragen over de voorschotnota of over uw waterverbruik, kijk dan op de website van Brabant Water.

Terug naar