Menu

Nieuwe regels automatische kwijtschelding

Sinds dit jaar is er een nieuwe Privacywet. In deze wet staan strengere regels voor het mogen opvragen van persoonlijke gegevens bij andere instanties.

BSOB wil ook de komende jaren automatische kwijtschelding verlenen aan de inwoners die hier recht op hebben. Daarvoor moeten wij gegevens controleren bij het Inlichtingenbureau. Hiervoor hebben wij opnieuw toestemming nodig van inwoners die voorheen kwijtschelding hebben gekregen.

Krijgt u geen kwijtschelding?
Dan is dit bericht voor u niet van toepassing

Krijgt u (automatische) kwijtschelding?
Dan heeft u een brief ontvangen van BSOB. In deze brief leest u dat het geven van uw toestemming noodzakelijk is voor het opvragen van uw gegevens door BSOB. Ook kunt u lezen op welke manier u toestemming kunt geven. U kunt uw gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Wat als u geen toestemming geeft of niet reageert?
Als u geen toestemming geeft of niet reageert krijgt u geen automatische kwijtschelding meer. U  moet dan zelf opnieuw de kwijtschelding aanvragen.

Heeft u de brief niet ontvangen en krijgt u wel automatische kwijtschelding?
Als u de brief niet heeft ontvangen, wel kwijtschelding krijgt en u wilt uw toestemming geven? Vul dan het contactformulier op de website volledig in.
In het tekstvak geeft u aan dat u BSOB toestemming geeft om uw gegevens te toetsen via het Inlichtingenbureau.

Terug naar