Menu

Niet verwerkte geautomatiseerde kwijtschelding gemeente Helmond

Onlangs heeft u een aanslagbiljet met dagtekening 15 juni 2020 ontvangen van BSOB. Bij dit aanslagbiljet had het te betalen bedrag € 0,00 moeten zijn omdat u in januari geautomatiseerde kwijtschelding heeft ontvangen van de gemeente Helmond.

Dit is echter niet gebeurd. Wij vinden dit heel vervelend en zullen dit zo snel mogelijk voor u oplossen. U gaat zo snel mogelijk een brief hierover ontvangen van BSOB waarin staat dat u kwijtschelding heeft voor dit aanslagbiljet. U hoeft dit aanslagbiljet nu dus niet te betalen.

Terug naar