Menu

Mogelijkheden voor automatische incasso zijn verruimd.

Het minimum incassobedrag is vastgesteld op € 10,00. Indien het aanslagbedrag lager is dan € 100,00 wordt het aanslagbedrag in minder termijnen afgeschreven en zal de incasso ook later voor u beginnen.

Voorbeeld:
Is het aanslagbedrag € 60,-, dan wordt het in 6 termijnen van € 10,- van uw rekening afgeschreven. De automatische incasso geldt dan voor de laatste 6 termijnen.

U kunt u aanmelden voor automatische incasso via het digitaal loket op deze website of door de machtiging op de achterzijde van de acceptgiro in te vullen en naar BSOB te sturen.

Terug naar