Menu

Meerdere afschrijvingen door BSOB in dezelfde maand

Is er door BSOB twee keer een bedrag via automatische incasso afgeschreven van uw rekening?
Dit heeft te maken met de aanslagbiljetten van het jaar 2016 en 2017. De laatste termijn(en) van het aanslagbiljet van het jaar 2016 overlappen mogelijk de eerste termijn(en) van het aanslagbiljet van het jaar 2017. Dit betekent dus dat er per maand meerdere incasso’s van BSOB plaats kunnen vinden voor een bepaalde periode. De data waarop de afschrijvingen plaatsvinden staan op de aanslagbiljetten.

Hoe kunt u de afschrijving controleren?
In het betalingskenmerk, dat bij de afschrijving op uw bankafschrift wordt vermeld, staat het aanslagbiljetnummer waarop de incasso betrekking heeft. Zo kunt u zelf controleren voor welk aanslagbiljet het bedrag is geïncasseerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over automatische incasso? Kijk dan via belastinginformatie bij uw gemeente of waterschap, onder het kopje naar betalen/ te laat met betalen.
Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer 088 551 00 00. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00u.

Terug naar