Menu

Maximum bedrag automatische incasso verhoogd

Sinds 2017 is het bedrag om via automatische incasso te kunnen betalen verhoogd van € 3000,- naar € 5000,-. Dit betekent wanneer uw aanslagbedrag tussen € 3000,- en € 5000,- is, u in het vervolg ook via automatische incasso kunt betalen.

Wat betekent dit voor mij?
Betaalt u via automatische incasso dan verandert er niets.
Is het totaalbedrag van uw aanslagbiljet hoger dan € 3000,- en lager dan € 5000,- ? Vraag dan automatische incasso aan.

Hoe vraag ik automatische incasso aan?
Voor het betalen via automatische incasso dient u eenmalig een machtiging af te geven.
Dit kan op drie verschillende manieren:
o via het digitaal loket (daar logt u in met uw DigiD);
o via de machtigingskaart. Deze staat op achterzijde van de acceptgiro van uw aanslagbiljet;
o schriftelijk; in de brief vermeldt u duidelijk uw naam, uw IBAN nummer, de datum en uw handtekening. Vergeet niet aan te geven waarvoor u de machtiging afgeeft.
Stuur deze brief op naar: BSOB, Antwoordnummer 10175, 5340 VB OSS.

Terug naar