Menu

Informatie kwijtschelding

Algemeen
Kunt u uw aanslagbiljet gemeente- en/of waterschapsbelasting niet betalen? En denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).
Houd er rekening mee dat u niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding kunt krijgen.
Klik hier voor een overzicht.

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.
U hoeft dan bepaalde gemeentelijke belastingen niet of gedeeltelijk te betalen. Er zijn normen opgesteld die ieder half jaar wijzigen. Deze kunt u hier vinden.

U heeft geen recht op kwijtschelding als u:

 • In het bezit bent van een motorvoertuig dat meer waard is dan € 2.269,00, tenzij deze om medische redenen onmisbaar is;
 • In het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de openstaande hypotheekschuld;
 • Zzp-er bent of een eigen bedrijf heeft (in de gemeente Oss geldt deze voorwaarde niet);
 • Het aanslagbiljet langer dan 3 maanden geleden betaald heeft;
 • Meer dan 1 kenteken op uw naam of op naam van uw partner heeft staan.

Hier kunt u zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Waar moet u kwijtschelding aanvragen?
Waar u kwijtschelding moet aanvragen is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Om te voorkomen dat u alles twee keer moet invullen bij het aanvragen van kwijtschelding, werkt BSOB met een aantal gemeenten samen op het gebied van kwijtschelding. Klik hier voor het overzicht van samenwerkende gemeenten en waar u kwijtschelding moet aanvragen.

Woont u in één van de volgende gemeenten: Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren of Uden?

Dan moet u kwijtschelding aanvragen bij BSOB. U kunt dat doen op de volgende manieren:

 • Kwijtschelding aanvragen via het digitaal loket
  Via het digitaal loket heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u snel en gemakkelijk kwijtschelding aanvragen.
 • Telefonisch kwijtscheldingsformulier aanvragen
  U kunt telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen via 088-551 00 00, bereikbaar tussen 09:00 en 16:00 uur. Wij sturen u het kwijtscheldingsformulier dan binnen twee weken toe. Het ingevulde kwijtscheldingsformulier moet u terugsturen naar BSOB, Antwoordnummer 10175, 5340 VB Oss.

Denk ook aan het meezenden van de gevraagde bijlagen. Als u niet alle bijlagen meezendt, kunnen wij niet beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wij wijzen dan uw kwijtscheldingsaanvraag af.

Woont u niet in één van de volgende gemeenten: Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren of Uden?

Woont u niet in één van de genoemde gemeenten, dan ontvangt u van BSOB een aanslagbiljet waterschapsbelastingen én van uw eigen gemeente een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. U kunt dan kwijtschelding aanvragen bij uw eigen gemeente voor de aanslagbiljetten gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Uw gemeente beoordeelt uw verzoek om kwijtschelding en geeft aan u door of u wel of niet in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Dit geeft uw gemeente ook door aan BSOB.

Krijgt u van uw eigen gemeente kwijtschelding, dan ontvangt u van BSOB vervolgens bericht dat u ook in aanmerking komt voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Zzp-ers krijgen geen kwijtschelding van de waterschapsbelastingen.

Krijgt u van uw eigen gemeente geen kwijtschelding, dan ontvangt u geen kwijtschelding van de waterschapsbelasting. U krijgt hiervan geen bericht meer van BSOB.

Hoe werkt geautomatiseerde kwijtschelding?
BSOB kan geautomatiseerd kwijtschelding verlenen. Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen, dan toetst het Inlichtingenbureau of u dit jaar in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding.
Het Inlichtingenbureau toetst dan de volgende gegevens:

 • bij de Belastingdienst uw bank- en spaartegoed;
 • bij het UWV uw inkomen;
 • bij de RDW uw voertuigenbezit.

Als u in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding, dan staat dit duidelijk op uw aanslagbiljet vermeld. U hoeft dan geen aanvraag kwijtschelding meer in te dienen.

Het recht op kwijtschelding stellen wij elk jaar opnieuw vast. U kunt geen rechten ontlenen aan een eerder verleende kwijtschelding.

Heeft u geen geautomatiseerde kwijtschelding gekregen, dan kunt u zelf alsnog een aanvraag kwijtschelding indienen.

Heeft u kwijtschelding aangevraagd?
U ontvangt binnen 16 weken een beslissing op uw verzoek om kwijtschelding. Deze beslissing ontvangt u per post. U krijgt uitstel van betaling zodra BSOB uw kwijtscheldingsverzoek in behandeling neemt.
Het uitstel van betaling duurt totdat u van BSOB schriftelijk bericht ontvangt over uw kwijtscheldingsverzoek.

Als u BSOB heeft gemachtigd tot automatische incasso, dan stopt de incasso tot u bericht krijgt over uw kwijtscheldingsverzoek. Wilt u liever dat wij de incassotermijnen niet stopzetten, geef dit dan zo snel mogelijk door aan BSOB. Dat kan via het contactformulier of telefonisch via telefoonnummer 088-551 00 00, bereikbaar tussen 9:00 en 16:00 uur.

Heeft u gedeeltelijk kwijtschelding gekregen?
Heeft u van BSOB een brief ontvangen waarin staat dat uw verzoek om kwijtschelding gedeeltelijk is toegekend? In deze brief staat welk bedrag u alsnog aan BSOB moet betalen en binnen welke termijn. Zorg ervoor dat u op tijd betaalt om extra kosten te voorkomen!

Tip: Bent u niet in staat om dit bedrag in één keer te betalen? Neem dan telefonisch contact op met BSOB om een betalingsregeling aan te vragen.

Is uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen?
Heeft u van BSOB een brief ontvangen waarin staat dat uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen?
In deze brief staat welk bedrag u alsnog aan BSOB moet betalen en binnen welke termijn.
Zorg ervoor dat u op tijd betaalt om extra kosten te voorkomen!

Tip: Bent u niet in staat om dit bedrag in één keer te betalen? Neem dan telefonisch contact op met BSOB om een betalingsregeling aan te vragen.

Is uw kwijtscheldingsverzoek toegewezen?
Heeft u van BSOB een brief ontvangen waarin staat dat uw verzoek om kwijtschelding is toegekend?
Als uw verzoek om kwijtschelding is toegewezen, dan hoeft u verder niets te doen. Heeft u gedurende de afhandeling van het verzoek om kwijtschelding het aanslagbedrag gedeeltelijk of helemaal betaald, dan wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort of verrekend met eventueel nog openstaand(e) aanslagbiljet(ten).

Hoe wordt de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding meegedeeld?
U ontvangt een beschikking van BSOB. Hierin staat vermeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt of niet. Wanneer u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, wordt de afwijsreden aangegeven.
Ook staat in deze beschikking welk bedrag u aan BSOB moet betalen en binnen welke termijn.

Wat moet u doen als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding?
Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding? U kunt dan binnen 10 dagen na dagtekening schriftelijk een administratief beroep indienen bij BSOB t.a.v. het Dagelijks Bestuur.
Binnen 13 weken ontvangt u van BSOB een uitspraak op uw administratief beroep.

Heeft uw vragen?
Als u vragen heeft kunt u uw vraag stellen aan een medewerker van BSOB, via 088 – 551 00 00.
BSOB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur.
Wij helpen u graag!