Menu

Informatie BIZ-belasting Deurne

Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)
In het centrumgebied van Deurne is in 2019 de bijdrage voor de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingevoerd. De gebruikers en eigenaren van onroerende zaken (niet-woningen) in dit gebied  betalen een BIZ-bijdrage. De BIZ-bijdrage wordt geïnd door BSOB. De opbrengst gaat als subsidie naar de Stichting BIZ Deurne Centrum Eigenaren en de Stichting BIZ Deurne Centrum Ondernemers. De reclamebelasting vervalt per 1 januari 2019.

Waarvoor wordt de BIZ-bijdrage gebruikt?
Met inzet van de BIZ-subsidie mogen activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ.

Wie moet de BIZ-bijdrage betalen?
U betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak (niet-woning) in het centrumgebied van Deurne. U betaalt de BIZ-bijdrage voor het hele jaar. Als u het pand in de loop van het jaar verkoopt, verhuurt of verlaat, krijgt u geen geld terug.

Hoe hoog is de BIZ-bijdrage?
Voor gebruikers van WOZ-objecten in het centrumgebied is het tarief is afhankelijk van de WOZ-waarde van het object.

 

 

 

Voor eigenaren geldt een vast bedrag per jaar per WOZ-object van € 150,00.

Terug naar